שלוחת עידכון/יצירת סיסמה אישית בקובץ EnterIDPassword.ini


 • ניהול ראשי

  בשימוש עם אופציה: https://f2.freeivr.co.il/post/1978
  ניתן ליצור שלוחה לעידכון הסיסמאות בקובץ EnterIDPassword.ini

  שימו לב, השלוחה משנה את הסיסמה האישית ללא אימות של הסיסמה הקיימת

  ההגדרה:

  type=change_enter_id_password
  

  בחירת מחדל נכנס עם זיהוי הטלפון, ניתן להגדיר כל סוג כניסה לפי סוגי הכניסה המבוארים כאן

  המערכת תבקש:

  M3993 אנא הקישו את השלוחה בה תרצו לשנות את הסיסמה, כאשר לשלוחה פנימית הקישו כוכבית, לסיום הקישו סולמית

  ניתן להגדיר מראש באיזה שלוחה לבצע שינוי סיסמה: (עם סלש בהתחלה):

  change_enter_id_password_what=/
  

  המערכת תבדוק בקובץ EnterIDPassword.ini אם קיים לסוג EnterID שנכנס סיסמה ולפי זה תודיע או:

  M3995 למשתמש זה כבר יש סיסמה. אנא הקישו את הסיסמה החדשה, בסיום הקישו סולמית ליציאה הקישו כוכבית וסולמית.

  בנוסף, באם קיים סיסמה למשתמש ותקישו # בלבד זה יסיר את הסיסמה.

  באם אין סיסמה למשתמש המערכת תודיע:
  M3994 עוד לא מוגדר לכם סיסמה אישית, הפעולה תיצור סיסמה, אנא הקישו את הסיסמה ובסיום הקישו סולמית, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

  בכל הצלחת פעולה המערכת תודיע: M3992 הפעולה בוצעה בהצלחה


Log in to reply