מקבץ הגדרות מודולים מבית אהבת ישראל • בס"ד
  הבהרת חברת ימות המשיח: שימו לב, המודולים לא שייכים ולא מסופקים על ידי ימות המשיח. הכנסת מספר מערכת וסיסמה שלכם במודולים המבקשים סיסמא, הינם על אחריותכם הבלעדית

  המודולים מגיעים בצורה של שליחת מתודה בget ותוכלו לשחק איתם, עם בהקלדת טקסט ועם בהקלטת זיהוי דיבור, או בהגדרה מראש כפי שאנחנו מציגים כברירת מחדל בכל המודולים.

  המודולים הקיימים
  המרת מטבע חוץ
  קבלת כל קובץ למייל
  המרת משפט לגימטרייה
  תרגום מכל שפה לכל שפה
  תחזית מזג אוויר
  זמני המראות ונחיתות נתב"ג
  כמות ופירוט המאזינים שבקו ivr2
  כניסת ויציאת נציג ממודול תורים
  חזרה למערכת הקודמת שהפנתה את השיחה
  ספר טלפונים
  דוח שיחות נכנסות

  מעודכן ליום שני כ"ח תמוז (20 יוני 2020) בשעה 15:00


  תוכלו להגיב אך ורק בקישור כאן • בס"ד
  CurrencyExchange - המרת מטבע חוץ
  קישור ההגדרה: כאן

  הגדרת ראשונית

  type=api
  api_link=https://ahavat-israel.net/api/CurrencyExchange/
  

  מאיזה מטבע להמיר (בדוגמא - מטבע אמריקאי)

  api_add_0=from=USD
  

  לאיזה מטבע להמיר (בדוגמא -מטבע ישראלי)

  api_add_1=to=ILS
  

  הכמות להמרה

  api_add_2=a=770
  

  עד כאן כשרוצים להגדיר מראש מה ישמעו המאזינים.

  להגדרת בחירת המאזינים

  api_add_0=panel_phone=yes
  

  כאן תגדירו בכל המקשים את המטבעות הרצויות לבחירת המאזינים מאיזה מטבע להמיר, כאשר בין מטבע למטבע יש לכתוב נקודה. (כמו בדוגמא)

  api_add_1=select_from=USD.ILS.CHF
  

  בדוגמא כאן: מקש 0 וסולמית=מטבע אמריקאי, מקש 1 וסולמית=מטבע ישראלי, מקש 2 וסולמית=פרנק שיווצרי.
  הודעת המערכת של בחירה מאיזה מטבע להמיר היא AI0054 (אנא בחרו מאיזה מטבע להמיר. למטבע אמריקאי הקישו 1 וסולמית וכו....).

  כאן תגדירו בכל המקשים את המטבעות הרצויות לבחירת המאזינים לאיזה מטבע להמיר, כאשר בין מטבע למטבע יש לכתוב נקודה. (כמו בדוגמא)

  api_add_2=select_to=USD.ILS.CHF
  

  בדוגמא כאן: מקש 0 וסולמית=מטבע אמריקאי, מקש 1 וסולמית=מטבע ישראלי, מקש 2 וסולמית=פרנק שיווצרי.
  הודעת המערכת של בחירה לאיזה מטבע להמיר היא AI0055 (אנא בחרו לאיזה מטבע להמיר. למטבע אמריקאי הקישו 1 וסולמית וכו....).

  מצורפים כל סוגי המטבעות

  דולר ארה"ב USD
  לירה שטרלינג GBP
  כתר שבדי SEK
  פרנק שיווצרי CHF
  דולר קנדי CAD
  דולר ניו זילנד NZD
  כתר דני DKK
  דולר סינגפורי SGD
  דולר הונג - קונג HKD
  רנד דרא"פ ZAR
  דולר אוסטרלי AUD
  אירו EUR
  דינר ירדני JOD
  כתר נורבגי NOK
  יין יפני JPY
  רובל רוסי RUB
  זלוטי פולני PLN
  פזו מקסיקני MXN
  כתר צ'כי CZK
  לירה תורכית TRY
  לירה לבנונית LBP
  לירה מצרית EGP
  פורינט הונגרי HUF
  רופיה הודית INR
  יוהן סיני CNY
  שקל חדש ILS

  התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)

  api_add_3=end_goto=/1234
  

  או בשביל לנתק

  api_add_3=end_goto=hangup
  

  הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

  AI0003 = המרת מטבע מ…

  AI0004 = המרת מטבע ל…

  AI0005 = הכמות שיצאה לאחר ההמרה...

  יש להעלות את סוגי המטבעות המומרים ׁ(לדוגמא USD.wav)

  AI0004 = אנא בחרו מאיזה מטבע להמיר

  AI0055 = אנא בחרו לאיזה מטבע להמיר

  AI0056 = אנא הקישו את הסכום להמרה ובסיום הקישו סולמית.

  AI0055 = אנא בחרו לאיזה מטבע להמיר

  AI0056 = אנא הקישו את הסכום להמרה ובסיום


  תוכלו להגיב אך ורק בקישור כאן • בס"ד

  File2Mail - קבלת כל קובץ מהמערכת למייל

  קישור ההגדרה: כאן

  הגדרת ראשונית

  type=api
  api_link=type=api
  api_link=https://ahavat-israel.net/api/File2Mail/
  

  סיסמת ניהול של הקו הנוכחי

  api_add_0=password=1234
  

  התקייה ממנה לשלוף את הקובץ כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב רק main, לתיקיות תחת השלוחה הראשית יש לכתוב רגיל 1/2/3)

  api_add_1=path=/1234
  

  שם הקובץ המלא

  api_add_2=file_name=ext.ini
  

  נושא המייל

  api_add_4=subject=abc
  

  המייל להגדרה

  [email protected]
  

  התקייה אליה ללכת במידה והמייל נשלח בהצלחה כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)

  api_add_6=ok_mail=/1234
  

  או לנתק

  api_add_6=ok_mail=hangup
  

  התקייה אליה ללכת במידה ונכשל שליחת המייל כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)

  api_add_7=error_mail=/1234
  

  או לנתק

  api_add_7=error_mail=hangup
  

  התקייה אליה ללכת במידה וסיסמת הניהול שגוייה/כשל התחברות למערכת כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
  העתקת קוד

  api_add_8=error_password=/1234
  

  או לנתק

  api_add_8=error_password=hangup
  

  הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

  AI0000 = חלה שגיאה בהתחברות למערכת

  AI0001 = המייל נשלח בהצלחה

  AI0002 = חלה שגיאה בשליחת המייל


  תוכלו להגיב אך ורק בקישור כאן • בס"ד

  המרת משפט לגימטריה
  קישור ההגדרה: כאן

  הגדרת ראשונית

  type=api
  api_link=type=api
  api_link=https://ahavat-israel.net/api/Gematria/
  

  מאיזה משפט להמיר (בעברית)

  api_add_0=text=שלום
  

  עד כאן כשרוצים להגדיר מראש מה ישמעו המאזינים.

  כאן מגדירים מה שיבחרו המאזינים.

  api_add_0=panel_phone=yes
  

  להגדרת הקלטה בזיהוי קולי (בעברית)

  api_add_1=setup=voice
  

  והודעת המערכת היא AI0050 (אנא הקליטו את הטקסט להמרה לגימטרייה ובסיום הקישו סולמית).

  להגדרת הקלטה בהקלדת טקסט (בעברית)

  api_add_1=setup=typing
  

  והודעת המערכת היא AI0051 (אנא הקלידו על מקשי הטלפון את המשפט אותה ברצונכם להמיר לגימטרייה כאשר בין אות לאות יש להקיש כוכבית. לרווח הקיש 0 וכוכבית. לסיום כל הטקסט הקישו סולמית).

  התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
  בבחירת המאזינים

  api_add_2=end_goto=/1234
  

  או לנתק

  api_add_2=end_goto=hangup
  

  בהגדרה מראש

  api_add_1=end_goto=/1234
  

  או לנתק

  api_add_1=end_goto=hangup
  

  הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

  AI0006 = המשפט אותו ביקשתם להמיר….

  AI0007 = מספר הגימטרייה שיצא לאחר ההמרה…

  AI0050 = אנא הקליטו את הטקסט להמרה לגימטרייה ובסיום הקישו סולמית.

  AI0051 = אנא הקלידו על מקשי הטלפון את המשפט אותה ברצונכם להמיר לגימטרייה כאשר בין אות לאות יש להקיש כוכבית. לרווח הקיש 0 וכוכבית. לסיום כל הטקסט הקישו סולמית.


  תוכלו להגיב אך ורק בקישור כאן • בס"ד

  תרגום מכל שפה לכל שפה
  קישור ההגדרה: כאן

  הגדרת ראשונית

  type=api
  api_link=https://ahavat-israel.net/api/Translate/
  

  הטקסט לתרגום(מעברית)

  api_add_0=text=שלום
  

  לאיזה שפה לתרגם(מצורפים כמה דוגמאות)

  עברית

  api_add_1=to=he
  

  אנגלית

  api_add_1=to=en
  

  רוסית

  api_add_1=to=ru
  

  וכך הלאה כאשר כל שפה יש לציין את השפה ב2 האותיות הראשונות.

  עד כאן כשרוצים להגדיר מראש מה ישמעו המאזינים.

  להגדרה בבחירת המאזינים

  api_add_0=panel_phone=yes
  

  להגדרת הקלטה בזיהוי קולי (בעברית)

  api_add_1=setup=voice
  

  והודעת המערכת היא AI0050 (אנא הקליטו את הטקסט לתרגום ובסיום הקישו סולמית).

  להגדרת הקלטה בהקלדת טקסט (בעברית)

  api_add_1=setup=typing
  

  והודעת המערכת היא AI0051 (אנא הקלידו על מקשי הטלפון את השפה אותה ברצונכם לתרגם כאשר בין אות לאות יש להקיש כוכבית. לרווח הקיש 0 וכוכבית. לסיום כל הטקסט הקישו סולמית).

  כאן תגדירו בכל המקשים את השפות הרצויות לבחירת המאזינים, כאשר בין שפה לשפה יש לכתוב נקודה. (כמו בדוגמא)

  api_add_2=language=ru.en.he.fr
  

  בדוגמא כאן: מקש 0 וסולמית=רוסית, מקש 1 וסולמית=אנגלית, מקש 2 וסולמית=עברית, מקש 3 וסולמית=צרפתית.
  הודעת המערכת של בחירת השפה היא AI0052 (אנא בחרו את השפה הרצוייה. לרוסית הקישו 1 וסולמית וכו....).

  התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
  בהגדרה מראש

  api_add_2=end_goto=/1234
  

  או לנתק

  api_add_2=end_goto=hangup
  

  בבחירת המאזינים

  api_add_3=end_goto=/1234
  

  או לנתק

  api_add_3=end_goto=hangup
  

  הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

  AI0008 = הטקסט לתרגום….

  AI0009 = התרגום שיצא…

  AI0050 = אנא הקליטו את הטקסט לתרגום ובסיום הקישו סולמית

  AI0051 = אנא הקלידו על מקשי הטלפון את השפה אותה ברצונכם לתרגם כאשר בין אות לאות יש להקיש כוכבית. לרווח הקיש 0 וכוכבית. לסיום כל הטקסט הקישו סולמית

  AI0052 = אנא בחרו את השפה הרצוייה


  תוכלו להגיב אך ורק בקישור כאן • בס"ד

  תחזית מזג אוויר לאותו היום(במעלות צלסיוס)
  קישור ההגדרה: כאן

  הגדרת ראשונית

  type=api
  api_link=https://ahavat-israel.net/api/Weather/
  

  העיר לתחזית

  api_add_0=city=צפת
  

  עד כאן כשרוצים להגדיר מראש מה ישמעו המאזינים.

  כאן להגדיר שהערים יהיו בבחירת המאזינים.

  api_add_0=phone_panel=yes
  

  כאן תגדירו את כל המקשים לערים הרצויות לבחירת המאזינים, כאשר בין עיר לעיר יש לכתוב נקודה. בערים עם רווח יש לכתוב %20 (כמו בדוגמא)

  api_add_1=cities=צפת.בני%20ברק.ירושלים.עפולה
  

  בדוגמא כאן: מקש 0 וסולמית=צפת, מקש 1 וסולמית=בני ברק, מקש 2 וסולמית=ירושלים, מקש 3 וסולמית=עפולה.
  הודעת המערכת של בחירת העיר היא AI0053 (אנא בחרו את העיר הרצוייה. לצפת הקישו 1....).

  התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
  בהגדרה מראש

  api_add_2=end_goto=/1234
  

  או לנתק

  api_add_2=end_goto=hangup
  

  בהגדרה לפי בחירת המאזינים

  api_add_2=end_goto=/1234
  

  או לנתק

  api_add_2=end_goto=hangup
  

  הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

  AI0010 = תחזית להיום

  AI0011 = התחזית כעת…

  AI0012 = נקודה…

  AI0013 = תחזית מינימלית…

  AI0014 = תחזית מקסימלית…

  AI0015 = תחזית צפוייה… {מושמע במלל}

  AI0052 = אנא בחרו את העיר הרצוייה


  תוכלו להגיב אך ורק בקישור כאן • בס"ד

  זמני המראות ונחיתות נתב"ג
  קישור ההגדרה: כאן

  הגדרת ראשונית

  type=api
  api_link=https://ahavat-israel.net/api/BenGuryon/
  

  departures=המראות | arrivals=נחיתות

  api_add_0=type=departures/arrivals
  

  מספר הטיסה הרצוי

  api_add_1=nom=007
  

  עד כאן בהגדרת מראש.

  להגדרה לפי בחירת המאזינים

  api_add_0=panel_phone=yes
  

  התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
  בהגדרה מראש

  api_add_2=end_goto=/1234
  

  או לנתק

  api_add_2=end_goto=hangup
  

  בהגדרה לפי בחירת מאזין

  api_add_1=end_goto=/1234
  

  או לנתק

  api_add_1=end_goto=hangup
  

  התיקייה אליה ללכת במידה והנתונים שגויים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
  בהגדרה מראש

  api_add_3=error_end_goto=/1234
  

  או לנתק

  api_add_3=error_end_goto=hangup
  

  בהגדרה לפי בחירת מאזין

  api_add_2=error_end_goto=/1234
  

  או לנתק

  api_add_2=error_end_goto=hangup
  

  הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

  AI0034 = מספר הטיסה המבוקש…

  AI0035 = מוצא…

  AI0036 = מספר טרמינל

  AI0037 = דלפק

  AI0038 = בידוק

  AI0039 = המראה מתוכננת בשעה

  AI0040 = המראה משוערת בשעה

  AI0041 = סטטוס הטיסה

  AI0042 = נחיתה מתוכננת בשעה

  AI0043 = נחיתה משוערת בשעה

  AI0044 = הנתונים שהוקשו שגויים

  AI0057 = להמראות הקישו 1, לנחיתות הקישו 2.

  AI0058 = אנא הקישו את מספר הטיסה ובסיום הקישו סולמית.


  תוכלו להגיב אך ורק בקישור כאן • בס"ד

  כמות והמאזינים ופירוט המאזינים שבקו
  קישור ההגדרה: כאן

  הגדרת ראשונית

  type=api
  api_link=https://ahavat-israel.net/api/IncomingCalls/
  

  סיסמת הניהול

  api_add_0=password=*
  

  התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)

  api_add_1=end_goto=/1234
  

  או לנתק

  api_add_1=end_goto=hangup
  

  הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

  AI0045 = כמות המאזינים…

  AI0046 = מספר טלפון….

  AI0047 = כמות שניות על הקו…

  AI0048 = מועבר ממערכת…

  AI0049 = נמצא בשלוחה…


  תוכלו להגיב אך ורק בקישור כאן • בס"ד

  כניסת ויציאת נציג ממודול תורים

  הגדרת ראשונית

  type=api
  api_link=https://ahavat-israel.net/api/Routing/
  

  סיסמת ניהול של הקו הנוכחי

  api_add_0=password=1234
  

  ההגדרות במודול;
  queue_user: מודול תורים

  api_add_1=type=queue_user
  

  התקייה ממנה לשלוף את הקובץ כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)

  api_add_2=path=/1234
  

  התקייה אליה ללכת במידה וסיסמת הניהול שגוייה/כשל התחברות למערכת כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
  העתקת קוד

  api_add_3=end_goto=/1234
  

  או לנתק

  api_add_3=end_goto=hangup
  

  התקייה אליה ללכת במידה וסיסמת הניהול שגוייה/כשל התחברות למערכת כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
  העתקת קוד

  api_add_4=error_password=/1234
  

  או לנתק

  api_add_4=error_password=hangup
  

  הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

  AI0000 = חלה שגיאה בהתחברות למערכת

  AI0060 = נכנסתם בהצלחה למוקד

  AI0061 = יצאתם בהצלחה מהמוקד


  תוכלו להגיב אך ורק בקישור כאן • בס"ד

  חזרה למערכת הקודמת שהפנתה את השיחה

  הגדרת ראשונית

  type=api
  api_link=https://ahavat-israel.net/api/YemotIvrGoBack/
  

  מגדירים למערכת השולחת את השיחה

  api_add_0=type=1
  

  ובנוסף את מספר המערכת להעברה

  api_add_1=to=0799105770
  

  ובמערכת המקבלת את השיחה מגדירים בלי המערכת למעבר

  api_add_0=type=2
  

  במקרה שאין במערכת השולחת את השיחה מספר למעבר/אין מספר מוגדר לחזרה במערכת המקבלת את השיחה - המאזין ינותב חזרה לאותה מערכת.


  תוכלו להגיב אך ורק בקישור כאן • בס"ד

  ספר טלפונים

  חדש! לניהול דרך האינטרנט לחצו כאן
  הגדרת ראשונית

  type=api
  api_link=https://ahavat-israel.net/api/PhoneBook/
  

  להגדרה כמאזין

  api_add_0=type=user
  

  להגדרה כמנהל

  api_add_0=type=admin
  

  {בהודעות המערכת מפורטים לאן ללכת בסיום ההשמעה ועליכם רק להוסיף את הפרמרטר api_add_*= ובמקום הכוכבית את המספר המדורג כלפי מעלה}

  הודעות המערכת

  AI1019 = לא נמצאו תוצאות לחיפוש המכיל את המילים...
  AI1020 = אנא נסו שוב, ניתן לחפש גם לפי חלק מהשם או לפי שם פרטי או משפחה בלבד

  prati_famili_only_error_goto
  

  AI1021 = נמצאה תוצאה אחת בלבד
  AI1022 = ל....
  AI1023 = הקישו אחת
  AI1024 = להרחבת החיפוש הקישו אפס
  AI1025 = ליציאה הקישו כוכבית
  AI1026 = נמצאו...
  AI1027 = ...תוצאות
  AI1028 = מהכתובת...
  AI1029 = הקישו...
  AI1030 = להרחבת החיפוש לחיפוש לפי שם משפחה בלבד הקישו אפס וסולמית
  AI1031 = ליציאה הקישו כוכבית סולמית
  AI1032 = נמצאו למעלה מעשרים תוצאות
  AI1033 = לתוצאות הנוספות הקישו כוכבית אפס
  AI1034 = לא נמצאו תוצאות או שאחד מהנתונים שהוקשו שגוי

  no_found_error_goto
  

  AI1035 = מצטערים, אך לא נמצאו תוצאות

  no_found_goto
  

  AI1036 = מספר הטלפון של...

  tel_end_goto
  

  AI1037 = מספר הפאלפון של...

  phone_end_goto
  

  AI1038 = נמצאו שתי מספרים

  tel_phone_end_goto
  

  AI1039 = ומספר הפלאפון הוא
  AI1040 = שגיאה. נתון לא קיים

  error_no_exits
  

  AI1041 = אנא הקלידו את השם הפרטי לפי האותיות המופיעות על מקשי הטלפון כאשר בין אות לאות יש להקיש כוכבית
  AI1042 = אנא הקלידו את השם המשפחה לפי האותיות המופיעות על מקשי הטלפון כאשר בין אות לאות יש להקיש כוכבית
  AI1043 = אנא הקלידו את מספר הטלפון ובסיום הקישו סולמית
  AI1044 = אנא הקלידו את מספר הפאלפון ובסיום הקישו סולמית
  AI1045 = אנא הקלידו את כתובת המגורים לפי האותיות המופיעות על מקשי הטלפון כאשר בין אות לאות יש להקיש כוכבית
  AI1046 = איש הקשר נוסף בהצלחה
  AI1047 = איש הקשר עודכן בהצלחה
  AI1048 = איש הקשר נמחק בהצלחה
  AI1049 = להוספת איש קשר הקישו 1, לעדכון איש קשר מסויים הקישו 2, למחיקת איש קשר הקישו 3.


  תוכלו להגיב אך ורק בקישור כאן • בס"ד

  מודול קבלת דוח שיחות נכנסות וכמות האזנה למייל בכל יום בשעה 23:55

  הגדרה ראשונית

  type=api
  api_link=http://ahavat-israel.net/api/ReportIvrCalls/
  

  סיסמת ניהול(הסיסמאות מוצפנות)

  api_add_0=password=1234
  

  כתובת המייל לקבלת הדוחות

  [email protected]
  

  הוספה

  api_add_2=type=add
  

  הסרה

  api_add_2=type=remove
  

  לאן ללכת שהסיסמא שגוייה

  api_add_3=error_password=/
  

  לאן ללכת בסיום ההשמעה

  api_add_3=end_goto=/
  

  הודעות מערכת
  AI0000=סיסמא שגוייה
  AI1050=נוסף
  AI1051=הוסר

  מצורף צילום מסך מהקובץ המצורף למייל

  20200720_144056.png


  תוכלו להגיב אך ורק בקישור כאן


התחבר כדי לפרסם תגובה