חזרה למיקום האחרון שהאזנתם לפי תפריט


 • ימות המשיח ניהול ראשי

  ב"ה.

  ניתן להגדיר אפשרות לחזרה למיקום האחרון אליו האזנתם לפי תפריטים.

  למשל, יש לנו 2 תפריטים במערכת,
  מקצועות קודש הקישו 1 מקצועות חול הקישו 2

  עכשיו אנחנו רוצים שבשלוחות השמעת הקבצים שבתוך שלוחה 1 - מקצועות קודש - המערכת תשמור בנפרד את נתוני האזנה האחרונה ובשלוחות השמעת קבצים תחת שלוחה 2 - מקצועות חול המערכת תשמור בנפרד.

  לצורך ביצוע פעולה זו נגדיר בכל שלוחות השמעת הקבצים:

  save_last_play_to_menu=1/2
  

  ונגדיר מיקום של שלוחת תפריט.

  בשלוחת התפריט נגדיר:

  check_last_play=yes
  

  ובכל כניסה לתפריט לפני הודעה התפריט (M1000) תושמע:
  M3320 לחזרה למיקום האחרון אליו האזנתם בתפריט זה, הקישו 1, להמשך ומעבר לתפריט, הקישו 2 או המתינו.


התחבר כדי לפרסם תגובה