IVR תקשורת | קמפיין - ניהול דיוור בצד טלפוני • לרווחת הציבור
  הפעלה וניהול קמפיין באמצעות צד טלפוני

  (ההגדרות כאן מתייחסים לקמפיין מספר 1, לשנות את מספר הקמפיין במקום שצריך.)

  שלוחת תפריט

  type=menu
  say_menu_voice=yes
  menu_voice=להפעלת קמפיין. הקֶש 1. לשמיעת היתרה בחבילת הדיוור שלכם. הקֶש 2. לניהול רשימת התפוצה. הקֶש 3. לשמיעת הודעת הקמפיין. הקֶש 4. להקלטת הודעת קמפיין הקֶש 5.
  title=תפריט
  

  שלוחה 1 - הפעלת קמפיין

  type=yemot_dialer_campaign_start
  template_to_start=1
  title=הפעלת קמפיין
  

  שלוחה 2 - שמיעת יתרת יחידות

  type=checking_units
  checking_units_play_status_units=yes
  title=יתרת יחידות
  

  שלוחה 3 - ניהול רשימת תפוצה

  type=yemot_dialer_campaign_list
  yemot_dialer_campaign_list_template=1
  title=רשימת תפוצה
  

  שלוחה 4 - שמיעת הודעת הקמפיין

  type=menu
  attempts=1
  timeout_goto=/0/4
  play_campaign_message=yes
  campaign_message_to_play=1
  title=שמיעת הודעת הקמפיין
  

  יש להגדיר חזרה לשלוחת הדיוור (בדוגמה חוזר לשלוחה 0/4)
  ולעלות את הודעת התפריט הזו לשלוחה

  שלוחה 5 - הקלטת הודעת קמפין

  type=record
  folder_move=template-1
  title=הקלטת הודעת הקמפיין
  

  בברכה
  IVR תקשורת
  03-30-64-555
  [email protected]
  פוסט עבור תגובות


התחבר כדי לפרסם תגובה