קבלת מספר אישי (לך או לחבר) ודיווח על מספר אישי שנחסם. • ניתן להגדיר שלוחה שבה המתקשר יוכל לדווח על מספר שנחסם, ולאחר מכן יוכל לקבל מספר חדש.

  ישנם 4 אפשרויות:

  1. שמיעת תפריט שבו ניתן לבחור, האם לקבל מספר אישי, או לשלוח מספר אישי לטלפון אחר, או לדווח על מספר שנחסם.
  type=private_did_customer
  

  2.מעבר ישיר לקבלת מספר אישי, ע"מ להגדיר זאת, יש להוסיף את הקוד:

  receiving_number_only=yes
  

  3.מעבר ישיר לשליחת מספר לטלפון אחר, ע"מ להגדיר זאת, יש להוסיף את הקוד:

  mamlezhim_only=yes
  

  4.מעבר ישיר לדיווח על מספר שנחסם, ע"מ להגדיר זאת, יש להוסיף את הקוד:

  report_only=yes
  

  בנוסף, ניתן להוסיף הגדרה,
  שהמערכת תתן מספר אישי - עבור מספר מישני של המערכת, או עבור מערכת אחרת,
  ע"מ להגדיר זאת, יש להוסיף את הקוד:

  check_did_number=0771234567
  

  כאשר 0771234567 זה המספר המשני או מספר המערכת שעבורו ינתן מספר אישי,
  וכן בשליחת מספר אישי לחבר, המספר האישי ישלח עבור המספר שתגדירו.

  בנוסף, ניתן להוסיף הגדרה,
  שלאחר דיווח על מספר כחסום - יהיה ניתן לקבל מספר אישי עבור מספר מישני או מספר מערכת אחרת.
  ע"מ להגדיר זאת, יש להוסיף את הקוד:

  after_reporting_send_number_just_for=0771234567
  

  כאשר 0771234567 זה המספר המשני או מספר המערכת שעבורו ינתן מספר אישי, לאחר הדיווח.

  בנוסף, ניתן להגדיר להיכן לעבור לאחר קבלת מספר אישי,
  ע"מ להגדיר זאת, יש להוסיף את הקוד:

  private_did_customer_end_goto=/1
  

  כאשר /1 זה השלוחה שיעברו לשם, לאחר קבלת המספר האישי.

  בנוסף, ניתן להוסיף הגדרה,
  לאן יעברו, אם מסיבה כלשהיא, לא הצליח לקבל מספר אישי.
  ע"מ להגדיר זאת, יש להוסיף את הקוד:

  private_did_customer_no_end_goto=/1
  

  כאשר /1 זה השלוחה שיעברו לשם, במידה ומסיבה כלשהיא לא הצליח לקבל מספר האישי.

  בנוסף, ניתן להוסיף הגדרה, לאן יעברו לאחר דיווח על מספר שנחסם,
  ע"מ להגדיר זאת, יש להוסיף את הקוד:

  private_did_customer_report_end_goto=/1
  

  כאשר /1 זה השלוחה שיעברו לשם, לאחר דיווח על מספר שנחסם.


התחבר כדי לפרסם תגובה