confbridge - חדר וועידה / שידור חי


 • ימות המשיח ניהול ראשי

  הגדרה לקובץ ניהול:

  type=confbridge
  

  הודעות מערכת קשורות

  M1007 השידור חי עדיין לא החל. להמתנה לַשידור הַקִישוּ 1, להאזנה לשידורים קודמים הַקִישוּ 2
  M1008 השידור יחל מיד עם כניסתו של המנהל.
  M1815 הוצאתם מחדר הועידה
  M1816 הנך מועבר לחדר הועידה
  M1817 צליל כניסת משתתף לחדר הועידה (ברית מחדל שקט)
  M1818 צליל יציאת משתתף מחדר הועידה (ברירת מחדל שקט)

  במידה ואין שידור שיעבור לתיקיה אחרת:

  confbridge_live_no_goto=/1/2/3
  

  בדוגמה רואים שאם אין שידור עובר לתיקיה 1>2>3

  באם רוצים לנעול ולשים בקשת סיסמה בכניסה לשלוחה ניתן להכניס ערך זה:

  password=1234
  

  מוזיקה בהמתנה עד להפעלת השידור חי
  ברירת מחדל זה מוזיקה של ימות המשיח המתנה לשידור חי
  ניתן לשנות למוזיקה שלכם על ידי הגדרת

  confbridge_music_on_hold=סוג המוזיקה בהמתנה שלכם
  

  האם להקליט את החדר ועידה ברירת מחדל - כן

  conf_bridge_record=yes/no
  

  ברירת מחדל שומר את ההקלטה בתיקיה של מיקום השידור חי
  ניתן להגדיר לשמור במקום אחר

  folder_move=/2/1/1/2
  

  באיזה מצב להכניס את המשתמש לחדר וועידה:

  ברירת מחדל: שהמשתמש יכל רק להאזין ורק מנהל מדבר (שידור חי) וגם המנהל לא יכול להשתיק ולבטל השתקה של המאזינים, ולמאזינים יש רק אפשרות של הגבהת והנמכת ווליום.

    conf_bridge_type=listen_all
  

  אם רוצים שכולם יהיו בהשתק, ולמנהל המפעיל יהיה שליטה על המאזינים בכדי לבטל השתקה וכן להשתיק בחזרה, וכו', יש להגדיר.

  conf_bridge_type=listen
  

  שחדר הוועידה יפתח רק שהמנהל נמצא והמשתתפים נכנסים בהשתק ויכולים לדבר בכוכבית אחת :

  conf_bridge_type=broadcaster
  

  שחדר הוועידה יפתח רק שהמנהל נמצא והמשתתפים נכנסים במצב שיכולים לדבר מיד:

  conf_bridge_type=speech
  

  שלמשתמש אין שום תפריט אפילו לא להגביה או להנמיך את הקול שהוא שומע

  conf_bridge_type=user
  

  ישן: חדר הוועידה פתוח ללא מנהל וכולם יכולים לדבר:
  conf_bridge_type=open
  מצב open בוטל - לא ניתן להכנס לשידור חי ללא שיש מנהל בחדר
  מי שמגדיר מצב פתוח יהיה כמו מצב של דיבור לאחר כניסת מנהל מצב speech

  במקרים מיוחדים יש מצב שנקרא open_control ובשביל פתיחתו יש צורך לפנות במכתב עם הסבר לשרות לקוחות, במצב זה ברירת מחדל כניסה לחדר עד כניסת מנהל במצב דיבור, ולאחר כניסת מנהל במצב השתק, תפריט שינוי במקש כוכבית פעיל.

  להפעיל את החדר כמנהל החדר:

  conf_bridge_type=admin
  

  במידה ומוגדר הפעלת החדר כמנהל, כלומר אתם מפעילם דרך conf_bridge_type=admin ולא דרך הניהול יש עוד 2 אפשרויות בשביל להגיע ישר ל"ביפ" של תחילת השידור

  conf_bridge_admin_no_ask=yes
  

  להפעיל ללא תפריט של מספר ממתינים ואישור

  conf_bridge_no_say_recording_number=yes
  

  בשביל שלא ישמיע את מספר הקלטת השידור אלא מיד יעבור ל"ביפ" ויתחיל את השידור

  הפעלת חדר ועידה שנמצא בשלוחה אחרת:

  ניתן להגדיר להפעיל את החדר ועידה שנמצא במיקום אחר במערכת

  conf_bridge_folder_to_play=8/8
  

  הערה חשובה
  כאן גם אם רוצים להפעיל את שלוחה /8/8
  נכתוב 8/8
  כלומר ללא ה"סלש" "/" הראשון

  **
  השתקה / ביטול השתקה של כל חדר הועידה ביחד

  **
  מהיום תוכלו להקיש בחדר הועידה שלכם כאשר הפעלתם את השידור כמנהל
  להקיש כוכבית אפס
  וכל חדר הועידה - כל מי שאינו מוגדר כמנהל - יעבור למצב של השתקה,
  כאשר תקישו שוב פעם כוכבית אפס - כל חדר הועידה יעבור למצב של ביטול השתקה וישמעו את כולם ביחד
  בנוסף הוגדר שבהקשה על מקש אפס - זה יהיה בדיוק כמו כוכבית אפס, כלומר, ישתיק או יבטל את ההשתקה

  כאשר המאזינים נכנסו לחדר הועידה במצב של
  conf_bridge_type=broadcaster
  או
  conf_bridge_type=speech

  אז המנהל שולט מה יהיה ברגע זה להעביר את כולם ביחד,
  אבל כל משתמש יכול עדיין באופן פרטי לשנות ולעשות כוכבית אחת לעבור למצב של השתקה / ביטול השתקה

  כאשר המאזינים נכנסו עם ההגדרה של
  conf_bridge_type=listen
  אז ללקוחות לא תהיה אפשרות של השתקה / ביטול השתקה
  ומה שהמנהל מגדיר זה מה שיש לכולם
  בהתחלה כולם על השתק
  ואם המנהל לחץ פעמיים על כוכבית אפס (פעם ראשונה זה מגדיר שכולם על השתק, ופעם שניה שכולם במצב של ביטול השתק) אז כולם נשמעים ואין להם אפשרות להשתיק
  אם המנהל רוצה שוב פעם להשתיק את כולם אז לוחץ שוב כוכבית אפס ואז כולם חוזרים למצב השתקה

  כאשר המאזינים נכנסו עם ההגדרה של
  conf_bridge_type=listen_all או ברירת מחדל
  גם המנהל לא יוכל להפעיל דיבור או השתקה


  הפעלת קובץ מוקלט על ידי המנהל למאזיני החדר ועדה

  אפשרות להפעלת קבצים מוקלטים, במהלך חדר ועידה,
  בעקבות בקשות של הרבה מנהלי חדרים שביקשו שהם רוצים שיהיה חדר ועידה פעיל שכולם מדברים, אבל תוך כדי גם שיוכלו להפעיל קובץ מוקלט,
  לכן סידרנו שמהיום ניתן להפעיל גם קבצי שמע מהמערכת שלכם!!
  כמובן תוך כדי הקובץ שמע, אתם יכולים לדבר / להקשיב בהתאם להגדרות חדר הועידה שלכם,
  איך מפעילים?
  פשוט מאוד, במהלך השיחה בתור מנהל בחדר הועידה הקישו כוכבית חמש,
  ויפתח בפניכם תפריט

  M3384 "להפעלת קובץ משלוחת קבצי ניהול חדר ועידה הקישו אחת
  להפעלת קובץ אחר מהמערכת הקישו שתים"

  מי שבוחר 1:
  M3385 "שלוחת קבצי ניהול המערכת, נמצאת בתיקיית ConfBridgeAdminFiles, מתחת לשלוחה הראשית
  אנא הקישו את מספר הקובץ וסולמית לסיום"

  מי שבוחר 2:
  M3386 "אנא הקישו את כתובות המלאה של הקובץ כאשר בין תיקיה לתיקיה הקיש כוכבית, בסיום הקש סולמית
  לדוגמא לקובץ 000 משלוחה 1/1
  הקישו 1 כוכבית 1 כוכבית 000 וסולמית"

  אם בחרתם קובץ לא תקין:
  M3387 הקובץ לא קיים

  במידה וביטלתם את ההפעלה, או לא הקשתם כלום בתפריט:
  M3388 הוחזרתם לחדר הועידה

  ההפעלה בנויה בצורה שאנחנו "מוסיפים" עוד מאזין לחדר הועידה שהוא משמיע את הקובץ שביקשתם,
  לכן אם ברצונכם לנתק באמצע ההשמעה, ניתן על ידי הקשה על כוכבית שלוש - הוצאת המשתמש האחרון מחדר הועידה

  הערה: שלוחה ConfBridgeAdminFiles שתחת התיקיה הראשית תוכלו ליצור אותה דרך האתר, או במידה והקשתם על כוכבית חמש במהלך נהול חדר הועידה - התיקיה תווצר מעצמה,
  תוכלו להכניס לתיקיה זו את הקבצים שברצונכם לנהל ולהשמיע בחדר הועידה.

  יציאה מחדר הועידה

  ברירת מחדל לא ניתן לצאת מחדר הועידה,
  גם במידה ומנהל מקיש כוכבית שמונה - ויוצא מהחדר,
  המערכת מיד מחזירה אותו בחזרה לועידה
  גם מאזינים שיוצאים מהחדר - מיד חוזרים לחדר

  ברירת מחדל זו טובה, למניעת יציאה בטעות או עקב ניתוק שיחה פנימית במערכת בטעות,

  עם זאת, סודר שמי שבכל זאת רוצה לצאת מהחדר
  יוכל להגדיר

  conf_bridge_exit=yes
  

  ואז יוכל לצאת
  במקרה כזה:
  סודר שיהיה ניתן לצאת מחדר הועידה בחזרה לשלוחות במערכת (בדרך כלל על יד הקשה על כוכבית 8 במהלך השהייה בחדר הועידה)
  כמו כן כאשר המנהל יוצא מחדר הועידה, במקום שהלקוח שוב יחזור להמתנה בחדר כברירת מחדל, ברירת מחדל החדשה היא שחוזר לתחילת השלוחה כלומר לתפריט שה"מנהל עדיין לא נמצא, להמתנה הקישו 1 לשידורים קודמים 2"

  ניתן להגדיר מעבר לכל תיקה אחרת שהיא
  confbridge_end_goto=/8/8

  אם רוצים שילך לתיקיה אחת אחורה ניתן להגדיר

  confbridge_end_goto=..
  

  אם רוצים שינתק ניתן להגדיר

  confbridge_end_goto=hangup
  

  **לוג כניסה ויציאה משלוחות חדר ועידה בקובץ csv
  **

  מהיום כל הנתונים של כניסה ויציאה משלוחות חדר ועידה יישמרו גם בקובץ csv הניתן לקריאה באמצעות תוכנת נתונים כמו אקסל אקסס וכדו'.

  הלוג בשם LogConfBridgeEnterExit.2020-05.csv (כאשר מספר השנה והחודש מתחלפים בהתאם), נשמר בתוך תיקיית LogConfBridgeEnterExit תחת תקיית csv שנמצא תחת תיקיית Log שתחת השלוחה הראשית.

  לכל המשתמשים בתוכנת אקסל חשוב לדעת שני נקודות.
  א. לאקסל יש הגבלת שורות של 1000000 שורות, וכאשר הקובץ יעבור את ההגבלה הזו, אקסל לא יהיה מסוגל לפותחו (ניתן להשתמש באקסס או בכל תוכנת נתונים אחרת).
  ב. קריאת הנתונים באקסל מוגדרת כברירת מחדל על קידוד ANSI והיות והקידוד ברוב השרתים הינו UTF-8, לכן יש לייבא את הנתונים בקידוד UTF-8, ולא לפתוח רגיל (להלן הסבר).

  הסבר לייבוא נתונים לאקסל בקידוד UTF-8.

  שלב א. פותחים תוכנת אקסל בצורה רגילה.

  שלב ב. ניגשים לכרטיסייה "נתונים", בקבוצת "קבל והמר נתונים", בחורים "מתוך קובץ טקסט / csv".
  666ad6f7-bfde-44ca-bb00-256e5e2c5090-image.png

  שלב ג. בחורים את הקובץ.

  שלב ד. לאחר תהליך שלוקח זמן, ייפתח חלון ייבוא נתונים, ב"מקור קובץ", יש לבחור ב" Unicode (UTF-8).
  b9f73081-3186-46a6-ae56-caf3a2c65f34-image.png

  שלב ה. לוחצים על הלחצן למטה "המרת נתונים".

  שלב ו. לאחר זמן מה ייפתח חלון ובו יוצגו כל הנתונים, עכשיו יש לגשת לעמודה הראשונה (Folder), לחיצה ימנית ואז בשורה "שנה סוג" בוחרים ב "טקסט".

  aa496e2a-3b47-41df-8a96-8aab831ca475-image.png
  שלב ז. חוזרים על שלב ו בעמודה של הטלפון (Phone).

  שלב ח. לוחצים על הלחצן "סגור וטען", בפינה הימנית העליונה.

  דוחות html בתוך תייקית LogConfBridgeEnterExit שנמצאת מתחת לשלוחה שבה אתם נמצאים

  דוח יומי

  LogConfBridgeEnterExit.ini
  
  LogConfBridgeEnterExit=דו"ח יומי נוכחות חדר ועידה 
  
  IdType=סוג זיהוי
  teudat_zehut=תעודת זהות
  digits=הקשת ספרות
  list=רשימה
  phone=טלפון
  enter_phone_list=רשימת טלפונים
  phone_or_enter_phone=בחירת טלפון
  list_all_information=קובץ מידע
  phone_from_list_all_information=טלפון מקובץ מידע
  EnterId=מספר זיהוי
  ValName=שם
  Phone=טלפון
  EnterDate=תאריך
  EnterHebrewDate=עברי
  
  Folder=שלוחה
  Phone=טלפון
  EnterHebrewDate=תאריך עברי
  EnterDate=תאריך
  EnterTime=שעת כניסה
  ExitTime=שעת יציאה
  TimeTotal=סך הכל זמן
  ConfBridge=חדר ועידה
  Type=סוג כניסה
  Type+admin=מנהל
  Type+listen_all=שידור חי
  Type+listen=מאזין 
  Type+user=שומע
  Type+broadcaster=הפעלה מושתק
  Type+speech=הפעלה מדבר
  Type+open=חדר פתוח
  Type+open_control=חדר פתוח
  

  דוח של כל ועידה

  LogThisConfBridgeEnterExit.ini
  
  LogThisConfBridgeEnterExit=דו"ח נוכחות חדר ועידה 
  IdType=סוג זיהוי
  teudat_zehut=תעודת זהות
  digits=הקשת ספרות
  list=רשימה
  phone=טלפון
  enter_phone_list=רשימת טלפונים
  phone_or_enter_phone=בחירת טלפון
  list_all_information=קובץ מידע
  phone_from_list_all_information=טלפון מקובץ מידע
  EnterId=מספר זיהוי
  ValName=שם
  Phone=טלפון
  EnterDate=תאריך
  EnterHebrewDate=עברי
  
  Folder=שלוחה
  Phone=טלפון
  EnterHebrewDate=תאריך עברי
  EnterDate=תאריך
  EnterTime=שעת כניסה
  ExitTime=שעת יציאה
  TimeTotal=סך הכל זמן
  ConfBridge=חדר ועידה
  Type=סוג כניסה
  
  Type+admin=מנהל
  Type+listen_all=שידור חי
  Type+listen=מאזין 
  Type+user=שומע
  Type+broadcaster=הפעלה מושתק
  Type+speech=הפעלה מדבר
  Type+open=חדר פתוח
  Type+open_control=חדר פתוח
  

  שליחת SMS למנהל עם כל משתתפי הועידה

  חדר ועידה - שליחת SMS למנהל החדר עם פרטי הנכנסים

  באם ברצונכם כי כאשר המנהל יצא מהחדר יקבל SMS עם כל מי שנכנס לחדר במהלך השידור הגדירו

  conf_bridge_send_sms=yes
  

  החישוב הוא:
  הראשון שנכנס לחדר (גם אם הוא מאזין ובוחר המתנה), פותח את זמן השידור, כל מי שמצטרף לפי הסדר נרשם,
  אם לקוח ניתק באמצע הועידה והתקשר שוב - ירשם פעם נוספת ויופיע פעמיים
  אם לקוח היה אפילו שניה במהלך השידור גם יופיע בקובץ (בדוח באיימיל יש את הפרוט המלא של כמה זמן וכו')
  כל יציאת מנהל חדר - שולח לאותו מנהל את כל הפרטים של מי שנמצא עד עכשיו בשידור
  במידה ויש כמה מנהלים, כל מנהל כשיוצא יקבל את הSMS עם כל הפרטים

  מלל ההודעה:

  1. במידה וקיים שם לשלוחה, המערכת תשים את שם השלוחה, במידה ולא קיים המערכת תשים את מספר השלוחה לדוגמא 1/1
  2. תאריך עברי, לועזי, וזמן פתיחת השידור על ידי הנכנס ראשון לחדר
  3. במידה ולקוח נכנס בהצלחה, והמערכת מכירה את השם שלו דרך כניסה עם זיהוי אישי - המערכת תכתוב את השם, במידה ולא קיים שם - המערכת תכתוב את מספר הטלפון שלו.

  באם מנהל החדר התקשר מקו מהקומה הכשרה שאינו תומך בSMS המערכת לא תשלח את הSMS
  במידה והטקסט לשליחה יצא מעל 1000 תווים, המערכת לא תשלח את הSMS
  שליחת SMS הינה בחיוב יחידות לפי נוסחה של כל 70 תווים זה הודעה, במידה ויש מעל 70 תווים יש עוד 6 תווים על מעבר הודעה, כלומר 71 זה 2 הודעות , 134 זה 3 הודעות וכו'
  מחירון SMS לחצו כאן

  צילום מסך מהודעה לדוגמא

  c3dd94f3-792b-448f-9f0c-deacaa1899e5-image.png


 • ימות המשיח

  עדכון:
  ניתן להגדיר שבכל יציאת מנהל מהחדר, בנוסף לשליחת SMS או כתחליף ישלח מייל עם קובץ ובו כל הנכנסים לועידה הנוכחית,

  בגוף המייל ישלח סיכום של כל הנכנסים (העתק של הSMS) ובנוסף יצורף קובץ עם פירוט מלא של הכניסות והיציאות בועידה זו, עד ליציאת המנהל.

  במדה ויש כמה מנהלים שיוצאים, ישלחו כמה מיילים

  conf_bridge_send_mail=yes
  

  ניתן להגדיר שהמייל ישלח לכתובות אחרת מהמוגדר במערכת

  [email protected]
  email_name=משה לוי
  

התחבר כדי לפרסם תגובה