**הגדרת שלוחה שבה שומעים את הכול המספרים שנכנסו למערכת**


התחבר כדי לפרסם תגובה