העברת מספר לשלוחה מסוימת לפי רשי"ת


התחבר כדי לפרסם תגובה