האם אפשר לעשות שכל מי שיתקשר למערכת יבחר לעצמו סיסמת כניסה אישית?


התחבר כדי לפרסם תגובה