שלוחת ניהול המערכת, כניסה ללא הקלטת שם. אפשרי? • שלום חברים.
  בוצע שידרוג כלשהו בשלוחת ניהול המערכת. יש שם קריינות חדשה ואולי גם תכונות נוספות. בין היתר הוסיפו שצריך להקליט את השם בפעם הראשונה... אפשר לבטל את זה?
  אני הוספתי להגדרות השלוחה:

  type=admin_login
  title=ניהול המערכת
  record_name=no
  login_add_val_name=yes
  say_name=val_name
  login_add_val_name_folder=/EnterID
  

  אבל לא עוזר, זה כנראה בהגדרה של התכנה.
  מישהו נתקל בזה? • אפשר פשוט להקליט שנייה שקט


התחבר כדי לפרסם תגובה