כפל נקודות בטריוויה • איך אפשר לקבל פעמיים ניקוד??
  הגדרתי בשלוחה כך:

  type=trivia_questions
  enter_id_type=phone
  record_name=no
  trivia_questions_location=always
  trivia_questions_type=last_save
  trivia_questions_random_or_by_number=by_number
  

  ואין אפשרות לקבל נקודות אחרי שעניתי פעם אחת נכון, אפי' שאין הגדרה שמבטלת את זה..

  כשהוספתי את זה

  trivia_questions_points_1=20
  trivia_questions_points_2=10
  

  זה גרם שעל שאלה ראשונה יקבלו 20 ועל שאלה שניה יקבלו 10. זה תקלה???


התחבר כדי לפרסם תגובה