הודעה על הודעות אישיות • בהמשך לרעיון כאן ועוד, של השמעת הודעה בתפריט הראשי על הודעה חדשה בשלוחה.
  האם יש אפשרות לעשות את אותו הרעיון של הודעות אישיות, כשיש למישהו הודעה אישית, רק הוא ישמע את ההודעה (בתפריט הראשי, כמובן) יש לך הודעה אישית בשלוחה פלוני?
  תודה • הקפצה
  ??? • @zxc זה עובד רק לפי הפניית מספר מחוייג, זה אומר רק מספר ששייך למערכת עצמה רשמית יכול לעבור לשלוחה אחרת בנפרד.
  לא הבנתי באמת לֶמַה עשו את האפשרות הזאת... חשבתי גם אולי שזה טוב להודעות אישיות...
  ואז עלה לי (האסימון) הרעיון לֶמַה זה טוב...
  זה עוזר אם רוצים שבמקום שיחייגו לקו ויצטרכו להקיש כדי שיעבור לשלוחה מסויימת, אם זה שלוחה שמשתמשים בה הרבה אפשר לעשות שהמספר של המערכת הַזֶה! שמשוייך רשמית בימות המשיח למערכת, ברשימה של Did_Go_To.ini יעבור ישירות לשלוחה הזאת, שהגדרת מראש ברשימה!
  עריכה: עיין כאן, שם כתוב שאפשר גם לפי המספר המחייג בעצמו. אבל אי אפשר לעשות שיקליטו לו דוקא הודעה, מילא הודעות רק בשבילו הוא יכול לשמוע (לפי מעבר), אך אין אפשרות להקליט רק לו... • @להבין-וליצור סליחה,אבל לא הבנתי מה הקשר, אני דיברתי על הקומבינה הטיפ של הודעה בתפריט שיש הודעה בשלוחה מסוימת • @להבין-וליצור אמר בהודעה על הודעות אישיות:

  @zxc עריכה: עיין כאן, שם כתוב שאפשר גם לפי המספר המחייג בעצמו. אבל אי אפשר לעשות שיקליטו לו דוקא הודעה, מילא הודעות רק בשבילו הוא יכול לשמוע (לפי מעבר), אך אין אפשרות להקליט רק לו...

  לכן בדיוק כתבתי את זה..
  הסברתי לך לֶמה זה מיעד וגם כתבתי לַמה אני חושב שזה לא נכון מה שאמרת.
  כי רק המנהל יכול להקליט הודעה לשלוחה מסויימת, ושיהיה שלוחה שיקישו וכל אחד יעבור לשלוחה שלו בנפרד וישמע מה ששמת בשלוחה.
  אבל לא שזה יהיה לפי מספר טלפון ההקלטות! זאת אומרת שלא יוכלו להקיש מספר טלפון והמערכת תזהה לבד מי זה ובאיזה שלוחה לשים את זה.
  וזה מה שאמרתי שזה יכול להפנות רק מספרים שמחייגים ולא הקלטות שמקליטים...


התחבר כדי לפרסם תגובה