טיפ| הגברת עוצמה בקווים בהם האפשרות בוטלה • יש קווים (של ימות) שביטלו את האפשרות הזאת
  שנמצאת כבררת מחדל ב*6
  יש לי רעיון לזה
  כנס לקו שלך ותגביר את העוצמה ולאחר מכן תעבור למערכת הזאת
  וזה ממשיך גם במערכת השניה!
  אולי מישהו יקים קו מיוחד לזה?


התחבר כדי לפרסם תגובה