הוספת נקודות למספר אישי ללא הקלדתו ?


התחבר כדי לפרסם תגובה