מעבר לשלוחות שונות לפי כמות מאזינים • מי מכיר את המודול הזה? נראה לי שיש בו באג.
  אי אפשר להגדיר 2 שלוחות כאלו.
  המערכת סופרת את המאזין שנכנס לשלוחה - גם אחרי שהוא יצא ממנה - אא"כ הוא מנתק, ולכן זה גורם שאם מאזין נכנס לשלוחה א של מעבר לשלוחה אחרת עם הגבלה - בשלוחה ב הוא מחשב שגם כן עבר כבר המאזין.
  כלומר, ניסיתי להגדיר שלוחה 1 - מעבר לשלוחה 2 עם הגבלה ל2 מאזינים,
  ובשלוחה 2 הגדרתי גם כן מעבר לשלוחה 3 עם הגבלה למאזין אחד.
  ובשלוחה 2 הוא אומר שמספר המאזינים גדול מהמותר.
  למה? • בקיצור, הבאג הוא שאי אפשר להגדיר במערכת אחת 2 שלוחות כאלו. • אתה יכול לשלוח קישור מהמודול המדובר?


התחבר כדי לפרסם תגובה