לחצן לשמיעת מספר המשתתפים בחדר הועידה  • כיום רק לפני הכניסה לועידה מושמע מספר הממתינים לועידה.
    אם אפשרי להוסיף קוד בתפריט כוכבית שישמיע מספר משתתפים ברגע זה בחדר, לפעמים חשוב לדעת תוך כדי שיעור כמה מאזינים מחוברים בזמן נתון.  • @6262
    מצטרף להנ"ל
    הרבה פעמים לא יודעים מתי להתחיל שיעור או תכנית, ורוצים לדעת שרוב המשתתפים כבר נכנסו.
    כ"כ אפשר לפעמים לעלות על נפילת משתתפים ולהמתין להם...


התחבר כדי לפרסם תגובה