שיוך קבוע לשאלה בלי בדיקה | בקבלת נתונים • יש לי הרבה שאלות שאני מפנה אליהם ואני צריך שכשעונה על השאלה מיד יסתיים

  האם אפשר שבמקום שאני יכתוב בRecordingAndEnteringDataCheckGoTo.ini

  051-1=end
  051-2=end
  ...
  052-11=end
  052-12=end
  

  שב ext.ini יהיה ישירות משהו?

  051-option=2-1-5-No--1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-CheckGoTo
  052-option=2-1-5-No--1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-CheckGoTo
  

  לדוגמא

  052-option=2-1-5-No--1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-end
  

  או שככה יעבוד

  052=end
  052-x=end
  

  או שיש איזה משהו אחר?


התחבר כדי לפרסם תגובה