אפשרות להחלפת הודעת מערכת בחדרי ועידה  • כיום לא ניתן לשנות את הודעות המערכת בעת שינוי מצב חדר ועידה, למשל הודעת חדר ועידה הושתק ודומיה.
    הרבה יותר יעיל היה אילו היו ההודעות מוגדרות כהודעות שהמשתמש יכול לשנותם לפי צרכיו, אם להכניס הודעת שקט או צפצוף כלשהו במקום הודעת מלל, שגורמת להפרעה ארוכה בתהליך מסירת שיעור שבו משתמשים בדרך כלל בפונקציית ההשתקה הכללית, ושם חשוב מאד לשמור על מינימום הפרעה למהלך התקין.


התחבר כדי לפרסם תגובה