עריכת מייל ומוצר בחשבונית בקארדקום • כעת ניתן להוסיף בסליקה של חברת קארדקום הגדרה שתשנה את כתובת המייל שמופיעה בחשבונית - כתובת המייל שב'הגדרות משתמש' באתר. ההגדרה היא:

  cardcom_email=כתובת המייל שתופיע במקום כתובת המייל שבהגדרות המשתמש
  

  כמו כן ניתן לשנות את שם המוצר שמופיע בחשבונית. ברירת המחדל שזה כותב:

  Yemot- מערכת 079....
  

  ההגדרה היא:

  cardcom_description=שם המוצר
  

  עודכן בשרשור במודול credit_card


התחבר כדי לפרסם תגובה