במודל קבלת נתונים לא מקבל הקלטה יותר מחצי דקה • יש למישהו מושג למה
  ומה צריך להגדיר שלא יעשה כך • הגדרתי כך

  `type=recording_and_entering_data
  title=
  
  start_first=recording
  record_ok=ftr
  say_approval_number=say_approval_no_number
  set_temp_send_mail=yes
  set_ok_send_mail=yes
  recording_and_entering_data_copy_to_folder_type=next_file_number
  recording_and_entering_data_copy_to_folder=0/0/2/9/6
  recording_and_entering_data_end_goto=/
  booking_Folder-0/0/7/6=1002
  recording_and_entering_data_error_goto=/
  booking_Folder-8/6=1002
  000-option=6-0`
  


 • @0795702821
  בשורה 15 התייחסת לאורך ההקלטה.
  כתבת '0
  אני לא יודע מה משמעות הגרש העליונה, אבל קודם תנסה לכתוב במקום ה '0 מספר אחר כמו 120 למשל שזה 2 דקות דיבור ונראה מה תהיה התוצאה.
  כמובן שאם יהיה לך 6 שניות שקט מיד תסתיים ההקלטה. כי זה הערך הראשון בשורה ההיא.


התחבר כדי לפרסם תגובה