🛠🔧🛠🔧🛠🔧 למחזיקי שרתי Private בימות המשיח שימו לב!
בשל עבודות שיפורי תשתיות היום בין השעות 12:00 ל-13:30 יתכנו שיבושים בהפעלת הקוים למספר דקות.

שלוחה לשמיעת ההודעה שהאזין לאחרונה • הקרדיט ל @אאד
  ההגדרה של השלוחה:

  type=last_play
  

  ישנם שלוש אפשרויות:

  1 - חזרה למיקום האחרון אליו האזין - בכל המערכת (אין צורך בעוד הגדרות)
  2 - לקבוע מראש את השלוחה ששם מאזינים
  3 - לתת למאזין לבחור שלוחה - ששם הקשיב לאחרונה
  (הסברים בסוף)

  אפשרות שניה:

  last_play_of=1/1
  

  בדוגמה המערכת תחפש השמעה האחרונה - בשלוחה 1/1 שתחת השלוחה הראשית.
  שימו לב שכאן אין לרשום סלש "/" בהתחלה
  זה בכל מקרה בודק מהשלוחה הראשית....

  אפשרות שלישית:

  ניתן להגדיר שהמאזין יבחר את השלוחה שאליה האזין לאחרונה,
  לדוגמה אם האזין לשלוחה 1/2/1, ויצא ממנה (במידה ומוגדר בשלוחה save_last_play=yes)
  אז יוכל במודול זה להקיש 121 ולהגיע למיקום האחרון שהאזין בשלוחה /1/2/1
  יש להגדיר בשלוחה:

  last_play_of=tfr
  

  הודעה M2551 - אנא הקישו את מספר השלוחה בה האזנתם ויצאתם במהלך האזנה, לצורך החזרתכם למיקום האחרון אליו האזנתם בשלוחה המבוקשת, בין שלוחה לשלוחה הַקישו * ובסיום הַקישו סולמית. למעבר למיקום האחרון לו האזנתם, הַקישו * וסולמית


  הסברים:

  האפשרות השניה:
  אם למשל יש לכם שלוחה עם שיעורים
  השלוחה היא 1>1 (השמעת קבצים)
  תפתחו שלוחה 1>2 (חזרה להאזנה אחרונה)

  אז כשנכנסים לשלוחה 1 (תפריט)
  יהיה אפשרות לחזור להאזנה אחרונה של שלוחה 1>1
  (זה יעיל גם במצב שהמאזין לא יודע באיזה שלוחה הוא באמת נמצא)

  אפשרות השלישית:
  אבל במצב שיש לכם המון שלוחות של שיעורים
  אז אתם עושים שלוחה של חזרה למיקום האחרון
  עם בחירת שלוחה ע"י המאזין

  ואז המאזין יכול להאזין לכל מיני שלוחות
  וכשהוא רוצה לחזור לאחד מהם
  הוא תמיד יוכל לעשות זאת ע"י השלוחה הנ"ל

  בהצלחה • שמיעת המיקום של ההאזנה האחרונה

  ברירת מחדל שלא משמיע את המיקום של ההאזנה האחרונה, אלא עובר מיד להשמעת הקובץ.
  אך באם מוגדר

  say_last_play_location=yes
  

  אז ישמיע את מיקום ההאזנה האחרונה, ולאחר מכן יעבור להשמעת הקובץ.

  הודעות קשורות
  M1018 אין נתונים על השמעה אחרונה
  M1473 ההשמעה אותה שמעת לאחרונה, בתיקייה
  M1474 האזנה מספר
  M1475 עצרת בדקה
  M1476 אורך ההשמעה
  M1477 דקות


התחבר כדי לפרסם תגובה