שלוחת הקלטות • קרדיט ל @אאד
  קישורים משרשור זה
  בסיס השלוחה
  שכפול של לינק מההקלטה לתיקיה אחרת
  אורך ההקלטה וזמן המתנה לסיום
  הודעת פתיח:
  שלב ההקלטה ושמירתה:
  תיבה אישית לכל מאזין
  קבלת ההקלטה במייל (או כתוב בsms)
  הודעות מערכת השייכות למודול זה:

  ההגדרה של המודול:

  type=record
  

  מיקום שמירת ההקלטות

  ברירת מחדל, מקליט בתיקיה הנוכחית,
  (כאילו מוגדר כך:)

  folder_move=this_folder
  

  שזה תיקיה נוכחית
  או ערך ריק כלומר

  folder_move=
  

  שזה גם לתיקיה נוכחית.

  ניתן לשנות את המיקום - שההקלטה תיכנס לתיקיה אחרת:

  באם רוצים שהמערכת תשמור את ההקלטות לשלוחה אחרת ניתן להכניס ערך עם שם התיקיה

  folder_move=/7
  

  בדוגמה ההקלטות יישמרו בשלוחה 7 שבשלוחה הראשית
  [התייקה אליה שולחים את הקבצים חייבת להיות קיימת אחרת - שגיאה!.]

  על מנת ש(בשעת מעשה - לפני ההקלטה) יהיה אפשרות לבחור לאן להקליט
  ניתן להגדיר:

  folder_move=tfr
  

  ואז המאזין יקבל תפריט בחירה
  כל תיקיה שנבחרה - המערכת תבדוק האם התיקיה שנבחרה באמת קיימת ומוגדרת כ playfile - א"כ אז ייתן להקליט

  ניתן להקליט לתיקיה זמנית - כך שלא תושמע בשום מקום
  ע"י הקשה על סולמית - הקלטה לתיקיה זמנית
  _______________👆 • שכפול של לינק מההקלטה לתיקיה אחרת

  ברירת מחדל ההקלטות דרך שלוחה זו לא יוצרים לינק לשום תיקיה
  ניתן להגדיר

  copy_record_link=yes
  

  ואז כל ההקלטות יוצרות גם לינק לתיקיה LinkAllRecord שתחת התיקיה הראשית
  כמו כן ניתן להגדיר

  copy_record_link=5/8
  

  ואז הלינק מכל ההקלטות ישמרו בתיקית /5/8
  שתחת התיקיה הראשית
  _______________👆 • אורך ההקלטה וזמן המתנה לסיום

  ניתן לבחור את המינימום והמקסימום זמן להקלטות, ומקסימום הזמן של שקט בהקלטות.
  יש להגדיר:

  option_record=3-5-10
  

  בדוגמא מופיע:

  זמן שקט - 3 שניות (דהיינו שאם סיים להקליט את ההודעה ועכשיו הוא בשקט - המערכת תחשב שהוא סיים להקליט וכאילו הקיש #)
  מינימום אורך ההקלטה - 5 חמש שניות [אם עבר רק 4 שניות והקיש # - המערכת תשמיע "ההקלטה שהוקלטה קצרה מידי] (להגדרה זו מתווסף עוד חצי שנייה של הצפצוף בתחילת ההקלטה)
  מקסימום אורך ההקלטה - 10 שניות

  ברירת המחדל היא:
  זמן שקט - לא מוגבל
  מינימום זמן - שנייה (וחצי)
  מקסימום זמן - לא מוגבל

  ניתן להגדיר רק חלק מהערכים
  לדוגמא:

  option_record=-5-
  

  בדוגמא מופיע:
  זמן שקט - ברירת מחדל
  מינימום זמן - 5 חמש שניות (להגדרה זו מתווסף עוד חצי שנייה של הצפצוף בתחילת ההקלטה)
  מקסימום זמן - ברירת מחדל
  _______________👆 • הודעת פתיח:

  כמו בכל מודול - גם כאן - אם קיים קובץ M0000 הוא יושמע ראשון כל פעם שנכנסים לשלוחה,

  ניתן להגדיר שההודעה הזאת תושמע רק פעם ראשונה שנכנסים לשלוחה בכל שיחה:

  say_first_one_time=yes
  

  אז ישמיע את ההודעה רק פעם אחת לאותה תיקיה בכל שיחה.
  (ואם נכנסים שוב לאותה שלוחה - באותה שיחה - ההודעה לא תושמע שוב)
  _______________👆 • שלב ההקלטה ושמירתה:

  במידה ובאמצע הקלטה השיחה התנתקה, ניתן להגדיר שהמערכת תשמור את ההקלטה כרגיל (כאילו ההודעה אושרה ע"י המקליט)
  באם מוגדר:

  hangup_insert_file=yes
  

  המערכת תשמור את ההקלטה כקובץ להשמעה רגיל עם מספר סידורי - בשלוחה המוגדרת.

  באם לא מוגדר yes הקובץ ישמר בשלוחת סל מחזור + פרטי טלפון וזמן ההקלטה אולם הקובץ לא יעבור לתיקיית היעד.


  בסיום ההקלטה

  התפריט שמצריך אישור ההקלטה
  ברירת מחדל שבסיום ההקלטה מקישים # ושומעים תפריט עם אפשרויות: 1- לשמיעה, 2- לאישור, 3- להקלטה מחדש, 4- לביטול.
  באם מגדירים:

  record_ok=#
  

  אז לא יושמע תפריט לאחר ההקלטה, אלא בלחיצה על # ההקלטה תאושר מיידית

  שמיעת מספר הקובץ שהוקלט
  כדי שהמאזין לא ישמע את הודעה M1010 (הקלטתם בהצלחה את קובץ מספר x),
  ולא ישמע את מספר הקובץ החדש שהוקלט - יש להגדיר:

  say_record_number=no
  

  ואז ישמע רק את ההודעה M1452 (ההודעה הוקלטה בהצלחה), וימשיך הלאה.

  לאחר אישור ההקלטה יש תפריט - האם להקליט עוד הודעה או לא
  (הודעה מספר M1011 "להקלטה נוספת הקישו 1 לסיום הקישו 2 או המתינו"),
  כדי שהמאזין לא ישמע תפריט לאחר אישור ההקלטה,
  אלא יחזור מיד לתפריט הקודם - יש להגדיר:

  say_record_menu=no
  

  ברירת מחדל זמן ההמתנההוא 7 שניות
  [בקובץ M1011 "להקלטה נוספת הקישו 1 לסיום הקישו 2 או המתינו"]
  ניתן להגדיר זמן אחר להמתנה:

  timeout_more_record=20
  

  בדוגמא כאן ממתין 20 שניות


  לאחר סיום ההקלטה

  ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת אם ההקלטה אושרה, ומעבר לשלוחה אחרת אם ההקלטה בוטלה.

  לדוגמא למעבר לשלוחה 2 אם ההקלטה אושרה, יש להגדיר:

  record_end_goto=/2
  

  וכן, למעבר לשלוחה 3 אם ההקלטה בוטלה, יש להגדיר:

  record_cancel_goto=/3
  

  ניתן להגדיר שההקלטה תשמר בתיקיה רק במידה וההקלטה ארוכה ממספר שניות מוגדר
  (שימו לב שיש הגדרה נפרדת לאורך מינימלי להודעה,ובמידה וההודעה יותר קצרה הלקוח ישמע שההודעה קצרה ויקליט שוב
  כאן מדובר שהאורך גדול מהאורך המינימלי, המנהל רוצה שהלקוח יתקדם אבל לא רוצה לשמור את ההודעה של הלקוח)

  record_no_save_if_time_little=5
  

  במידה ואורך ההקלטה קטן ממספר השניות המוגדר
  לא שומר את ההקלטה בתיקייה ( בסל המחזור נשמר) ולא שומר את ההקלטה בלוג
  בדוגמא מופיע אם קטן מ5 שניות

  ניתן להגדיר שלאחר הסיום - במידה והקלטה הייתה קצרה מאורך מסוים - יעבור לתיקיה מוגדרת

  record_end_goto_if_time_little=8-/1/5
  

  באם ההקלטה יותר קטנה ממספר השניות המוגדר
  עובר אל התיקיה המוגדרת
  בדוגמא מופיע באם ההקלטה קטנה מ8 שניות יעבור לשלוחה /1/5 שתחת תיקיה ראשית
  הערך הראשון הוא השניות, מפריד "-" ,הערך השני לאיזה תיקיה לעבור


  _______________👆 • תיבה אישית לכל מאזין

  במקרה שרוצים לפתוח תיבת הקלטה אישית לכל מאזין
  כלומר שההקלטות ישמרו אוטומטית לכל מאזין בשלוחה אישית משלו
  ניתן להגדיר:

  folder_move=id
  

  ואז המערכת מבצעת התחברות למספר האישי,
  ברירת מחדל שמתחבר לפי מספר הטלפון, כמובן ניתן להגדיר כל סוג התחברות שקיימת

  enter_id_type=phone/digits/list/teudat_zehut
  

  במידה ולדוגמא מספר האישי הוא 1234 לפי התחברות מסוג digits
  והגדרתי את ההקלטות בשלוחה 5/7
  אז בתוך שלוחה 5/7 יהיה שלוחה בשם סוג ההתחברות digits ובתוכה יהיה עוד תיקיה בשם 1234 ובתוכה יהיו כל ההקלטות של לקוח 1234

  הפעלת השמעת קבצים - לפי מספר אישי (השלמת הפיתוח של הקלטה לפי קוד אישי)

  הודעות אישיות לנמענים אחרים במערכת
  המידה ורוצים שיוכלו להקליט הודעה אישית עבור מספר אחר
  ניתן להגדיר

  folder_move=for_id
  

  תיקית היעד ברירת מחדל זה התיקיה הנוכחית שבתוכה יווצר תיקיה לפי מספר הזיהוי שהלקוח הקיש שבתוכה יהיו ההקלטות

  ניתן להגדיר להעביר את התיקיה ליעד אחר

  folder_move=for_id-5/8/Digits
  

  בדוגמא כאן התיקיה של הנמען תווצר בתיקיה
  5/8/Digits
  שתחת תיקיה ראשית

  מספר ספרות מקסימלי, ריק שווה ללא הגבלה

  record_for_id_number_digits=10
  

  מספר ספרות מינימלי, ריק שווה לפחות 1

  record_for_id_minimum_number_digits=4
  

  האם לבקש אישור על ההקשה לאחר שמשמיע את ההקשה, ברירת מחדל משמיע אלא אם מוגדר לא להשמיע

  record_for_id_ask_ok=no
  

  _______________👆 • קבלת ההקלטה במייל (או כתוב בsms)

  קבלת ההודעה במייל
  על מנת שההקלטה תשלח למייל יש להגדיר:

  emeil_send=yes
  

  ברירת מחדל: המייל שאליו נשלח - והשם שיופיע במייל זה כמוגדר בערכים CustomerEmail CustomerName כלומר מה שכתוב בכרטסת הראשונה "הגדרות משתמש"
  אם רוצים לשנות את כתובת המייל (שלשם יישלח ההקלטה) ניתן להכניס בערכים הבאים

  email_address=כתובת המייל@gmail.com
  email_name=הקלטות מהמאזינים
  

  החלפת הפרטים לעברית, בקבצים שנשלחים במייל

  במייל מצורף ג"כ קובץ עם הפרטים של ההודעה (כגון מי הקליט, מתי, וכו')
  שם הקובץ המצורף הוא "record_log"

  ניתן להגדיר מראש מה יהיה כתוב שם,
  דהיינו איזה פרטים אנחנו רוצים לקבל על ההודעה ועל מי שהקליט אותה,
  כי יש המון פרטים שלא חסרים לנו ועושים סתם בלאגן בדו"ח,
  וכן לפעמים אנחנו רוצים לשנות את השמות של העמודות - בטבלה,

  לכן יש אפשרות ליצור קובץ מסוג "פנקס רשימות"
  שם הקובץ הוא:
  record_log.ini

  בקובץ הזה נכניס את כל הערכים הבאים
  שהם ה"כותרות" ברירת המחדל,
  ושימו לב - "הערך באנגלית" "שווה" "הערך בעברית"
  כלומר המערכת תחליף כל כותרת שיש באנגלית - לעברית,
  לפי המופיע בקובץ הזה
  השורה הראשונה זה הכותרת של הדו"ח וכל השאר זה הכותרות של העמודות

  record_log=דו"ח הקלטות
  Folder=שלוחה
  DID=מערכת
  IdType=סוג זיהוי
  teudat_zehut=תעודת זהות
  digits=הקשת ספרות
  list=רשימה
  phone=טלפון
  enter_phone_list=רשימת טלפונים
  EnterId=מספר זיהוי
  ValName=שם המקליט
  Date=תאריך לועזי
  HebrewDate=תאריך עברי
  Time=שעה
  TotalTime=אורך ההודעה
  TotalSeconds=אורך ההודעה בשניות
  FolderMove=תיקיית יעד
  FileNumber=מספר הקובץ
  

  אם אתם רוצים שחלק מהעמודות בכלל לא יופיעו בדוח
  למשל אם אין לכם צורך בעמודה של תאריך לועזי
  תגדירו (בקובץ הנ"ל)
  במקום:

  Date=תאריך לועזי
  

  את זה:

  Date=_hidden
  

  דהיינו - כאשר מגדירים _hidden אחרי השווה (במקום המילה בעברית)
  העמודה לא תופיע בדו"ח

  --

  עכשיו יש לנו עוד עמודות,
  איזה?
  העמודות של ה"שאלות" ששאלנו את הנרשמים,
  דהיינו - כפי שכתבתי בהקדמה - יש לנו שלושה קבצים של שאלות
  1 - "000"
  2 - "001"
  3 - "050"

  אז בדו"ח יופיע עוד שלושה עמודות שהכותרת של העמודה יהיה השם של הקובץ
  ובתוך העמודה יהיה התשובה של הלקוח
  אז אם התשובה שלו זה הקלטה - העמודה תיהיה ריקה
  אם התשובה שלו זה טקסט - הטקסט יופיע בעמודה

  לכן אפשר להחליף את שם העמודה
  ע"י הוספת שורה (בקובץ הנ"ל)
  ובשורה יהיה כתוב "שם הקובץ" "שווה" "מה שאנחנו רוצים"

  למשל אם השאלה "050" הייתה "גיל"
  נכתוב:

  P050=גיל
  

  --

  בנוסף - אפשר לעשות פטנט יפה
  אם למשל... ניקח את הדוגמה מההקדמה - מארגנים כינוס
  ואחת מהשאלות היה "עיר מגורים"
  והגדרנו שזה יהיה "קבלת נתונים - הקשות"
  "לבני ברק הקישו 1, לירושלים הקישו 2, וכו' ..."
  אז כרגע - בדו"ח יהיה כתוב הסיפרה שהוא בחר ואם למשל כתוב 2 אז נצטרך לנחש שהכוונה ירושלים

  במקום זה אנחנו רוצים שאוטומטי יופיע השם של העיר, נכון?
  אז איך עושים את זה?
  פשוט מאוד! נוסיף שורה (בקובץ הנ"ל) ונכתוב לפי הרשימה שהקלטנו

  0=
  P050+1=בני ברק
  P050+2=ירושלים
  

  ואיפה שיהיה כתוב (בעמודה 050) הספרה 2 (לבד) המערכת תחליף את זה במילה "ירושלים"

  כמו"כ ניתן לעשות זאת לכל עמודה ועמודה בנפרד
  ע"י שכותבים את השם של העמודה "פלוס" הסיפרה הרלוונטית לשינוי באותו עמודה "שווה" המילה שתיהיה כתובה במקום הסיפה

  פטנט יפה, לא? 🙂


  קבלת ההקלטה כטקסט לנייד (בחיוב יחידות):

  send_message_to=0501234567
  

  _______________👆 • הודעות מערכת השייכות למודול זה:

  במודול זה משתמשים בהודעות:
  M1001 - המקש שֶהוֹקַש שגוי
  M1009 - לשמיעת ההקלטה הקישו 1. לאישור ההקלטה הקישו 2. להקלטה מחודשת 3.לביטול וחזרה הקישו 4
  M1010 - הֶקְלַטֶתֶם בהצלחה את קובץ מספר
  M1011 - להקלטה נוספת הַקִישוּ 1. לְסיום הַקִישוּ 2 או הַמתינו.
  M1012 - אנא הקליטו את הודעתכם לאחר הצליל. בסיום הַקישו סולמית
  M1305 - ההודעה קצרה מידי
  M1306 - הודעה מבוטלת
  M1452 - ההודעה הוקלטה בהצלחה
  M1166 - צליל תחילת הקלטה "ביפ" beep record
  M1993 - אנא הקש את מספר הזיהוי של הנמען וסולמית לסיום
  _______________👆


התחבר כדי לפרסם תגובה