החזרת מאזין לתפריט ממנו נשלח לתקייה בgo to folder


התחבר כדי לפרסם תגובה