דיווח יציאה מאוחרת באותו יום



  • זה חשוב מאוד עבור כולל
    בשעון נוכחות אין אופציה להכניס באותו יום שעה מוקדמת אלא צריך
    לנסות להיכנס מחר ואז המערכת אומרת שהרי לא יצאת אז איך תיכנס ונותנת אופציה היה מאוד עוזר
    שנגיד מקש 3 יאפשר הזנת זמן כניסה מוקדמת מהזמן העכשווי (כמובן שיצוין למנהל)
    וכן 4 ליציאה להזנת שעה מוקדמת מעכשיו


התחבר כדי לפרסם תגובה