שינוי הודעת המערכת הנך מועבר להקלטה בשלוחה- במבחן אמריקאי


התחבר כדי לפרסם תגובה