הגדרות נוספות למבחן אמריקאי  • א. אם אפשר להוסיף - הגבלת הזמן של עניית התשובה, נניח ל30 שניות ,דקה וכד'.
    ב. בחירת מקסימום של שאלות- אף אם שמורים בשלוחה שאלות רבות יותר.
    ג. אפשרות לשנות את הודעת המערכת בהקלטה למבחן אמריקאי- הנך מועבר להקלטה בשלוחה ...


התחבר כדי לפרסם תגובה