הגדרת סכום מקסימלי לתרומה במודול התרמות  • האם יש אפשרות להגדיר סכום מקסימלי לתרומה, כיון שיש אפשרות תשלום במזומן, ואין ברצוני שילדים ישחקו ויקישו סכום גדולים, האם יש הגדרה להגדיר שהסכום המקסימלי לתרומה הוא 1000 ש"ח וכדו'.


התחבר כדי לפרסם תגובה