באתר הפורום - שתהיה אפשרות הדגשה בלחיצה על ctrl+b


התחבר כדי לפרסם תגובה