שלוחת שינוי סיסמה לשלוחה במערכת


 • ניהול ראשי

  ב"ה

  שימו לב! שלוחה זו משנה את הסיסמה לשלוחה אחרת ללא אימות של הסיסמה הנוכחית.

  ההגדרה:

  type=change_extension_password
  

  המערכת תבקש:
  M3993 אנא הקישו את השלוחה בה תרצו לשנות את הסיסמה, כאשר לשלוחה פנימית הקישו כוכבית, לסיום הקישו סולמית

  ניתן להגדיר מראש באיזה שלוחה לבצע שינוי סיסמה: (עם סלש בהתחלה),

  change_extension_password_what=/1
  

  באם קיים סיסמה לשלוחה המערכת תודיע:
  M3990 אנא הקישו את הסיסמה החדשה. בסיום הקישו סולמית ליציאה הקישו כוכבית

  בנוסף, באם קיים סיסמה לשלוחה ותקישו # בלבד זה יסיר את הסיסמה.

  באם אין סיסמה לשלוחה המערכת תודיע:
  M3991 לשלוחה זו אין סיסמה. כדי ליצור סיסמה אנא הקישו סיסמה כעת, ליציאה הקישו כוכבית
  ובסיום M3992 הפעולה בוצעה בהצלחה


התחבר כדי לפרסם תגובה