הוספת דקות במצב שינה • יכול להיות שזה פשוט, יכול להיות שזה לא שימושי, אבל לי זה מאד עזר, ואני משתמש איתו כל יום (בעיקרון רשמתיו כבר באתר הישן, אבל איני מוצאו לכן אני כותב שוב)

  כשעושים הגבלת אורך השיחה לפעמים רוצים להאריכה יותר, או לבטלה לגמרי. (למשל אני מדליק כל יום לילדים את הפלפון כנגן, ועושה טיימר, ולפעמים הם לא נרדמים, אז אני רוצה להוסיף דקות או לבטל)

  אז עשיתי כך (כמובן שכל השלוחות הם רק לדוגמה):

  ההגדרה (ניתן להטמיע גם בכל מודול עי' בפורום
  type=limit_call_seconds
  אורך זמן בשניות (כאן לדוגמה רבע שעה, ניתן להגדיר מה שהנכם רוצים)
  limit_call_seconds_disconnect_time=900
  לאיזה שלוחה ללכת אחרי שהגדרת את הטיימר (לא אחרי הזמן, אלא לפני הזמן)
  limit_call_seconds_ivr_start=השלוחה שאליה הינך רוצה להפנות
  לאיזה שלוחה להפנות אחרי הזמן (אחרי רבע שעה)
  limit_call_seconds_end_time_go_to=/999
  

  שלוחה 999

  שלוחת תפריט
  type=menu
  להקריא טקסט של הודעת התפריט (במקום 3 שורות אלו, ניתן להכניס הודעה M1000)
  say_menu_voice=yes
  menu_voice=להוסיף עוד 10 דקות הקש 1, לנתק הקש 2 או המתינו, לבטל אתמצב השינה הקש 3.
  (או באידיש: צִי לַיְגְן נוֹךְ צֶן מֶנִיט דְרִיקְץ אַיְנְץ, צִי אוּפְּאַקְן דְרִיקְץ צְוַי אוֹדֶר וַרְט, מֶבַטְל זַאן דֶמַצַב שֶׁיְנַה דְרִיקְץ דרַיְ)
  voice=Gilad
  באם לא הוקש כלום, עובר בעצמו לשלוחה 2
  timeout_goto=2
  כמה פעמים לחזור על הודעת התפריט
  attempts=2
  

  שלוחה 1 בתוך 999

  הגדרה מחדש של אורך השיחה
  type=limit_call_seconds
  הוספה של 10 דקות
  limit_call_seconds_disconnect_time=600
  העברה לשלוחה של 'האזנה אחרונה'
  limit_call_seconds_ivr_start=/999/3
  בסיום הטיימר שיחזור שוב לשלוחה 999
  limit_call_seconds_end_time_go_to=/999
  

  שלוחה 2 בתוך 999

  ניתוק השיחה
  type=hangup
  

  שלוחה 3 בתוך 999 - ביטול הטיימר

  האזנה אחרונה
  type=last_play
  

  מקוה שהועלתי


התחבר כדי לפרסם תגובה