תגובות | עדכון על הודעה חדשה שעדיין לא נשמעה פעם אחת בשיחה עד שנכנס לשלוחת ההודעות • תגובות על עדכון על הודעה חדשה שעדיין לא נשמעה פעם אחת בשיחה עד שנכנס לשלוחת ההודעות
  לא הסתדרתי עם ההפניה לשלוחת השמעת קבצים וחזרה לתפריט (אולי בגלל שהיתה איזו בעיה עם TTS, אולי משהו אחר, עכ"פ לא ידעתי איפה הבעיה)
  וגם בגלל שלא רציתי להסתבך עם ההפניה לפי מספר מחייג שכבר נמצא אצלי בשימוש, ולכן עשיתי כדלהלן:
  פתחתי שלוחת תפריט (99), מקבילה לתפריט הראשי, שכל השלוחות הם go_to_folder לשלוחות התפריט הראשי באותו המספר חוץ משלוחת ההודעות שמפנה להוספה לרשי"ת לפני המעבר להודעות,
  הכנסתי את הודעת התפריט של הראשי ובברוכים הבאים הכנסתי הודעה על ההודעה החדשה,

  (בתפריט הראשי הודעת הברוכים הבאים נמצאת אצלי ביחד עם התפריט, מי שזה נפרד אצלו, יכול לעשות אותם ככמה הודעות תפריט M1000, M1000-1)

  ואת השאר עשיתי כפי שנכתב שם.


התחבר כדי לפרסם תגובה