עדכון על הודעה חדשה שעדיין לא נשמעה פעם אחת בשיחה עד שנכנס לשלוחת ההודעות • עשיתי רעיון איך שיהיה לכל אחד שנכנס למערכת יקבל הודעה על כך שיש לו הודעה שעדין לא שמע אותה.
  תחילה את כל השלבים
  ובסוף אביא את ההגדרות בפועל
  שלב 1

  הפניה לפי מחויג
  פעם אחת בלבד לשיחה
  אני מפנה אותו לשלוחה שבה יש הודעה על כך שיש הודעה חדשה בשלוחת העדכונים
  כדי שישמע את ההודעה ומיד יחזור לשלוחה ראשית עשיתי את השלוחה הנ"ל תחת שלוחה ראשית ובסיום שמיעת ההודעה הוא חוזר שלב אחד אחורה דהיינו שלוחה ראשית.
  שלוחת השמעת קבצים (קובץ 000 - "יש הודעה חדשה בשלוחת העדכונים")
  (כמובן את ה"ביפ" ואת "סוף הודעות" עשיתי שקט)
  ובשלוחה זו אני עושה פילטר לפי רשימת תפוצה שמי שמופיע כבר ברשימ"ת (שעוד מעט נראה איזה) יחזור לשלוחה ראשית ולא יכנס לשלוחה.
  עד כאן שלב 1
  שלב 2
  *לפני שנכנס לשלוחת העדכונים עובר בשלוחה "הוספת מספר לרשימת תפוצה" (בצורה שקטה כמובן)
  ובכך שנרשם ברשימת התפוצה המערכת תזהה שהמספר הזה בעצם "שמע" את ההודעה החדשה.
  שלב 3
  מאפסים את רשימת התפוצה ע"י השלוחה של @איש-ימיני (שלוחת איפוס רשימת תפוצה) והמנהל אחרי שמקליט הודעה חדשה עובר בשלוחת api הזו ומאפס את הרשימת תפוצה.
  להלן ההגדרות
  שלב 1
  בשלוחה ראשית להוסיף

  check_did_and_go_to_folder=yes
  check_did_and_go_to_folder_one_time=yes
  
  
  1. הפניה לפי מחויג
  2. פעם אחת בלבד בכל שיחה
   להכניס בשלוחה ראשית קובץ בשם
  Did_Go_To.ini
  

  ובתוכו לרשום

  07731307770=/100
  

  (לשנות את המספר לפי המספר של המערכת שלכם כמובן)
  לפתוח שלוחה חדשה בשם 100 תחת שלוחה ראשית (בדווקא ולא בתת שלוחה כדי שבסיום שמיעת ההודעה יעבור אוטומטי לשלוחה ראשית)
  לשנות את קובץ M1006 (ביפ) וקובץ M1005 (סוף הודעות) לשניה שקט
  שניה.rar
  להכניס קובץ 000 ובו הודעה "יש הודעה חדשה בשלוחה 1" (אפשר קובץ TTS)
  להוסיף בשלוחה זו פילטר לפי רשימת תפוצה (שבהמשך נדבר עליה) נניח מספר 4

  check_template_filter=4
  מי שמופיע ברשימה (סימן שכבר שמע את ההודעה בשלוחת העידכונים) עובר לשלוחה ראשית.
  check_template_filter_active_go_to=/
  מי שלא שמע את ההודעה נכנס לשלוחה
  check_template_filter_none_enter=yes
  

  שלב 2
  בשלוחה שבה נמצאים ההודעות החדשות יש לעשות שלפני שנכנס לשלוחה עובר דרך שלוחת הוספת לרשימת תפוצה ומשם עובר לשלוחת ההודעות.
  שלוחת הוספה לרשימת תפוצה

  type=template_add_number
  לבחור מספר קמפיין 
  template_to_add=2
  לאחר סיום ההשמעה לעבור לשלוחת העדכונים נניח שלוחה /1/1
  end_goto=/1/1
  להוספה שקטה
  template_add_ok_no_say_number=yes
  
  

  לשנות את קובץ M1418 לקובץ שקט כנ"ל
  שלב 3
  איפוס הרשימה כל פעם שמקליטים הודעה חדשה
  לעשות בשלוחת ההקלטות מעבר לשלוחה כזו
  ואז כל פעם שמוקלטת הודעה חדשה מתאפס הרשימת תפוצה וכל מי שלא מופיע שומע שיש לו הודעה שעדין לא נשמעה.


התחבר כדי לפרסם תגובה