השמעת קבצים / דירוגים - Rating


 • ניהול ראשי

  במודול type=playfile - השמעת קבצים

  ניתן להגדיר כי לאחר ההשמעה (ובאם קיים תגובות לפני השמעת התגובות)
  יעבור לדירוג הקובץ,
  הדירוג הינו בין 1-5 כאשר ניתן לשמוע את כמות המדרגים וממוצע הדירוג.

  על מנת להפעיל את הדירוג יש להגדיר בקובץ הניהול בשלוחה:

  playfile_say_rating=tfr
  

  log של כל הדירוגים נשמר ב Log/rating_log.ini.

  דוגמא ללוג:

  Folder-5.current-003.Phone-0501234567.Date-2015-07-21.13:03:16.RatingAdd-5.total_rating-9.total_phone-2-average-4
  

  תיקיה 5
  השמעה 003
  טלפון 0501234567
  תאריך 015-07-21.13:03:16
  כמות הדירוג RatingAdd-5
  כמות הדירוג הכללי מכל המדרגים total_rating-9
  כמות המדרגים total_phone-2
  ממוצע הדירוג average-4

  הדירוג עצמו נשמר בתוך התיקיה
  בקובץ rating.ini

  דוגמא מופיע בקובץ:

  rating-004-0501234567=1
  rating-004-total_rating=6
  rating-004-total_phone=2
  

  השמעה 004
  טלפון 0501234567 בחר דירוג 1
  total_rating סך הדירוג בנקודות הכללי הוא 6
  total_phone סך המדרגים את ההשמעה הוא 2

  קבצים קשורים

  M1320 לדירוג הקש 1 לשמיעת הדירוגים הקש 2 להמשך הקישו 3 או המתינו
  M1321 אנא דרג מ1 עד 5, כאשר 1 זה הדירוג הנמוך ביותר ו5 זה הדירוג הגבוה ביותר
  M1322 אין זיהוי טלפוני. לא ניתן לדרג.
  M1323 על פי רשומי המערכת כבר דירגת את השמעה זו.
  M1324 הדרוג שהוקש שגוי ניתן לדרג בין 1 ל 5 בלבד
  M1325 הדירוג התקבל בהצלחה
  M1326 לשמיעת הדירוגים הקש 1 להמשך הקישו 2 או המתינו
  M1327 הדירוג שלך הוא
  M1328 כמות המדרגים
  M1329 ממוצע הדירוג


התחבר כדי לפרסם תגובה