השמעת הודעה בלבד - חזרה בכל מקש / השמעה בלי אפשרות חזרה


 • ניהול ראשי

  ב"ה

  הגדרת השלוחה:

  type=play_and_return
  

  משמיע קובץ M0002

  בחירת מחדל כל מקש מדלג על ההודעה, ניתן להגדיר:

  play_and_return_play_all=yes
  

  ולא יהיה ניתן לדלג על ההודעה

  בסיום,
  בחירת מחדל הולך שלב אחורה, ניתן להגדיר לאיפה ללכת:

  play_and_return_end_go_to=/
  

התחבר כדי לפרסם תגובה