חדש במודול API


 • ימות המשיח ניהול ראשי

  ב"ה
  שלושה חידושים במודול API:
  1.אפשרות לעבור לתפריט אפשריות ע"י הקשה על כל מקש באמצע שמיעת ההקלטה שהוקלטה.
  2. תפריט מורחב יותר כדלהלן:
  לשמיעת ההודעה הקישו אחת
  לאישור הקישו שתיים או סולמית
  להקלטה מחדש הקישו שלוש
  להמשך הקלטה הקישו ארבע
  שימו לב שמספר ההקלטה הוחלף מ M1353 ל M3345
  3.
  ערך תשיעי - הקלטה record
  כמה מינימום אורך ההקלטה, אם ריק כל אורך תקין
  הקלטות קשורות:
  M1305 ההודעה קצרה מידי

  ערך עשירי - הקלטה record
  כמה מקסימום אורך ההקלטה, אם ריק יקליט עד ליציאה על ידי המשתמש • @ימות-המשיח
  תודה

  יש מצב להוסיף שילוב בין הלטה להקשות כמו בזיהי דיבור ?


התחבר כדי לפרסם תגובה