ביטול הזמנה במודול קבלת נתונים.  • @ימות-המשיח ע"פ בקשתכם "נשמח לתגובות מלקוחות אם זה עובד טוב"

    1. במקרה שהגבלתי כמות להזמנות בהגדרה הזו booking_max=1
      הוא לא נותן לבטל את ההזמנה.
    2. אם הגדרתי שמספר האישור יתחיל מ-1 בהגדרה הזו booking_Folder-**=1 כשמנסים לבטל הוא אומר 'לא הקשתם את מינימום הספרות להזמנה'

התחבר כדי לפרסם תגובה