ביטול הודעה מסוימת בטריוויה • האם אפשר לבטל את ההודעה
  סך הניקוד שלכם עד היום במשחק הוא...X נקודות
  שהמערכת משמיעה בהתחלה

  להלן ההגדרות ששמתי בשלוחה
  type=trivia_questions
  enter_id=yes
  enter_id_type=list_all_information
  record_name=no
  trivia_questions_timeout=10
  trivia_questions_expires_no_more_points=1s
  ,לא נותן להיכנס שניה
  multiple_points_not_until_points_log=1d
  ,לא יתן נקודות יום
  trivia_questions_points_1=10
  trivia_questions_only_once=yes
  report_trivia_questions=no
  trivia_questions_location=hebrew_today
  trivia_questions_type=last_save
  trivia_questions_random_or_by_number=by_number
  trivia_questions_message_welcome=trivia
  trivia_questions_finish_times_say=no
  trivia_questions_end_goto=/5/4/4
  jcalendar_subtract_day_if_time_before=0459
  points_total_add_cut_from_list_all_information=איזה עמודות לקחת

  כמובן שחיפשתי וחקרתי היטב בפורום במודול של טריוויה לפני ששאלתי כאן!!!
  תודה רבה מראש לכל המסייעים
  @חנון-המרבה • @מוטלה @יהונתן-כץ
  ??
  משיהו יכול לעזור לי
  תודה רבה • @33064325 אולי להחליף לשניה שקט...
  אבל אני לא מאד מבין בטריוויה @מוטלה מבין מצוין... • @יהונתן-כץ
  תודה אבל זה לא פיתרון כי זה אומר את מספר הנקודות שהוא צבר ג"כ • @33064325 אני הגדרתי את זה

  type=trivia_questions
  enter_id_type=teudat_zehut
  record_name=no
  trivia_questions_expires_no_more_points=1s
  trivia_questions_points_1=20
  trivia_questions_points_2=10
  ;טריוויה קבועה
  trivia_questions_location=always
  ;קריאות עידוד
  trivia_questions_special_answer=yes
  ;אחרי כל שאלה שישמיע את הניקוד
  trivia_questions_say_total=yes
  ;יתחיל מהשאלה האחרונה
  trivia_questions_random_or_by_number=by_number_desc
  trivia_questions_end_goto=/2
  

  בחיוג הבא למערכת כשאני נכנס לשלוחה של הטריוויה הוא כבר לא משמיע את ההודעה הזו.
  אין לי מושג למה...


התחבר כדי לפרסם תגובה