דחוף! בעיה בשלוחת טריוויה בכניסה חוזרת • להלן ההגדרות שהכנסתי, בכל פעם שהילד נכנס השאלות מתחילות מההתחלה ולא שומר את המיקום של הילד בשלוחה

  type=trivia_questions
  title=טריוויה כל יום בשעה 15:00
  trivia_questions_points_1=5
  trivia_questions_points_2=none
  say_length=no
  trivia_questions_location=always
  trivia_questions_say_total=yes
  ;לכל שאלה רק פעם אחת נקודות
  trivia_questions_expires_no_more_points=none
  ;השמעת קריאות עידוד
  ;הודעות מערכת כשלון: מ M1240 עד M1247
  ;הצלחה: M1250 עד M1266
  trivia_questions_special_answer=yes
  ;אמצעי הזיהוי
  enter_id=yes
  enter_id_error_goto=/1/5/77
  enter_id_type=list_all_information
  ;enter_id_password=yes
  ;enter_id_password_list_all_information_column=10
  login_add_val_name=yes
  ;זמן המתנה לתשובה נכונה
  trivia_questions_timeout=20
  ;בהקשה שגויה עובר לשאלה הבאה*
  trivia_questions_only_once=yes
  ;שלא ידע מה התשובה הנכונה
  trivia_questions_without_reveals_answer=yes
  ;שיוכל לצאת באמצע הטריוויה*
  trivia_questions_type=last_save
  ;שישאל לפי הסדר של התקיות*
  trivia_questions_random_or_by_number=by_number
  *לסיום
  trivia_questions_finish_times_say=no
  points_say_total_end_goto=/1
  

התחבר כדי לפרסם תגובה