הוספת נקודות מאותו זיהוי לשתי שלוחות


התחבר כדי לפרסם תגובה