בדיקת יתרת יחידות כהטמעה בכל מודול או בכניסה למערכת כולל שליחת שיחה למנהל הקו


 • ניהול ראשי

  ב"ה

  ניתן להגדיר בדיקה אם כמות היחידות נמוכה או שתוקף היחידות הולך לפוג כהטמעה בכל מודול או בכניסה למערכת.

  הבדיקה נעשה פעם אחת בשיחה, ונשלחת התראה פעם אחת ביום.

  ההגדרה:

  checking_units_ext=yes
  

  ניתן להגדיר בשלוחה הראשית, או בכל שלוחה אחרת וגם בivr.ini. שימו לב שבכל שיחה מתבצעת רק בדיקה אחת מהרגע שטלפון נכנס לשלוחה שבה מוגדרת ההגדרה.


  קריטריון הבדיקה:

  כברירת מחדל, תתקבל התראה כאשר יתרת היחידות נמוכה מ-100.
  אם רוצים שתתקבל התראה בכל מספר אחר של יחידות, ניתן להגדיר:

  checking_units_amount_units_to_warning=50
  

  כאן בדוגמה מוגדר 50. אם יתרת היחידות נמוכה מ-50, תתקבל התראה.

  בנוסף, המערכת תבצע בדיקה האם תוקף היחידות יפוג בקרוב
  כברירת מחדל, המערכת תתריע אם התוקף יפוג בתוך 30 יום.
  ניתן להגדיר כל מספר אחר של ימים:

  checking_units_to_days_expire=10
  

  כאן מוגדר שהמערכת תתריע אם תוקף היחידות יפוג בפחות מ-10 ימים.


  שליחת התראה:

  ניתן לשלוח במייל\בשיחה או שתיהם ביחד.

  שליחת מייל:

  checking_units_send_mail_no_units=yes
  

  שולח למייל המוגדר במערכת אלא אם כן מוגדר מייל נפרד ב:

  [email protected]
  

  שליחת שיחה: (השליחה ללא עלות יחידות)

  checking_units_send_call=yes
  

  יש להגדיר לאן לשלוח (במידה שלא יהיה מוגדר לאן לשלוח לא ישלח שיחה בכלל):

  checking_units_send_call_to=0512345678
  

התחבר כדי לפרסם תגובה