שמיעת זמן פתיחת השלוחה • איך עושים דבר כזה
  אני רוצה לעשות שישמע כמה ימים ושעות יפתח השלוחה • @12 תוסיף את ההגדרה:
  enter_after
  כמו שמופיע בהגדרות כאן • @dudu אמר בשמיעת זמן פתיחת השלוחה:

  כמו שמופיע בהגדרות כאן

  אני לא רואה שם איך

 • @12 מצוטט:
  כניסה לשלוחה לאחר זמן מוגדר
  כניסה לשלוחה החל מ...
  ניתן להגדיר ששלוחה מסויימת תפתח רק לאחר הזמן המוגדר
  הגדרת הזמן היא:

  enter_after_time=2019-01-05-11-22-00
  

  שנה, חודש,יום, שעה, דקות, שניות

  באם הזמן הוא מעל 24 שעות
  המערכת תשמיע:
  M1180 הכניסה לשלוחה תחל מ
  (יום בשבוע)
  יום בחודש עברי
  חודש עברי
  יום בחודש לועזי
  חודש לועזי
  M1181 בשעה
  M1182 ו...
  M1183 דקות

  ברירת מחדל משמיע גם תאריך עברי וגם לועזי

  ניתן להגדיר להשמיע רק תאריך עברי

  enter_after_time_say_date=heb
  

  או להשמיע רק תאריך לועזי

  enter_after_time_say_date=gregorian
  

  ברירת מחדל חוזר שלב למעלה
  ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק

  enter_after_time_tfr_wait_goto=hangup
  enter_after_time_tfr_wait_goto=/5/8
  

  באם הזמן הוא מעל 2 דקות ומתחת ל24 שעות:

  יושמע תפריט
  M1184 הכניסה לשלוחה תחל בעוד
  M1185 שעות
  M1182 ו...
  M1183 דקות
  M1186 "להמתנה הקישו 1 ליציאה הקישו 2 או כוכבית"

  מי שמקיש 2 או כוכבית

  ברירת מחדל חוזר שלב למעלה
  ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק

  enter_after_time_tfr_wait_goto=hangup
  enter_after_time_tfr_wait_goto=/5/8
  

  במידה ונשאר פחות מ2 דקות הלקוח ישר מועבר להמתנה
  ניתן לשנות את המוזיקה בהמתנה לכל אחד מהאפשרויות הקיימות

  enter_after_time_music_on_hold=המוזיקה בהמתנה שלכם
  

  במידת הצורך בקשו משרות הלקוחות להוסיף את המוזיקה בהמתנה שלכם

  ניתן להגדיר שמלכתחילה כל עוד השלוחה לא נפתחה ישר יעבור ללא שום הודעות לשלוחה אחרת או ניתוק

  enter_after_time_wait_goto=hangup
  enter_after_time_wait_goto=/5/8
  


 • @dudu
  ???
  לפני זה לא נתת קישור נכון • @33064325 סליחה, מתנצל, תיקנתי את הקישור.


התחבר כדי לפרסם תגובה