סיבה מוצדקת לאיחור/חיסור בשעון נוכחות  • איך אפשר שבשלוחת שעון נוכחות יהיה אפשר להשאיר הקלטה של סיבה מוצדקת לאיחור
    ושהקלטה תמצא בקלות להיכן היא קשורה (שירשם בפירוט נוכחות הקלטה מס'---)  • עיין כאן
    ותעשה שם תפריט אם ברצונך להקליט הודעה, שם תעשה שלוחה שמקליטה לפי ID כך שהקצים ישמרו בתוך תיקיות לID ואולי גם לינק למקום אחר עיין כאן
    זה כמובן פיתרון חלקי, אפשר במקוםזה לעשות שלוכל של קבלת נתונים אולי זה יהיה יותר יעיל


התחבר כדי לפרסם תגובה