כניסה לשלוחה לפי הגדרת השעות • לטובת המשתמשים בפורום.

  הנה ההגדרות -

  enter_if_time=11:00-23:00.*.*.*
  enter_if_time_close_goto=/
  

  השעה הימנית 23:00 זה עד איזה שעה
  השעה השמאלית 11:00 זה מאיזה שעה
  וההגדרה השניה זה לאיזה שלוחה להעביר כשהשלוחה סגורה

  M1114 שלוחה זו סגורה כעת אנא נסו שוב בשעות הפעילות

  בחסות

  בזק הסברים


התחבר כדי לפרסם תגובה