recording_and_entering_data אפשרות יציאה בהקשה מיוחדת - תוך דילוג על התשלום


 • ימות המשיח

  ב"ה

  חדש
  הוספנו את אפשרויות EndNoPayment עם אפשרות גם למעבר לשלוחה אחרת
  תוך כדי שמדלגים על אפשרויות התשלום, גם באם בצורות אחרות מוגדר תשלום לפני מספר האישור.

  במקרה כזה ההרשמה תסתיים בהצלחה עם מספר אישור וללא תשלום

  להלן ההגדרות מפורום ההגדרות

  בברכה

  מנחם

  RecordingAndEnteringDataCheckGoTo.ini
  

  בפנים יש ליצור שיוכים
  לדוגמא הנ"ל יש להגדיר שיוך

  052-111=060
  052-112=End
  053-Next=058
  054-4=End-/5/8
  054-1=Recording
  055-8=EndNoPayment
  055-9=EndNoPayment-/5/8
  
  

  לקוח שהקיש בשאלה 052 את הספרות 111 יעבור לשאלה הבאה לשאלה 060
  לקוח שהקיש בשאלה 052 את הספרות 112 יסיים בהצלחה את כל ההכנסות נתונים
  לקוח שהקיש בשאלה 053 כוכבית והתקדם הלאה (כי הגדרתם בערך השמיני את המילה Next עיינו לעיל) אז יעבור ל 058
  לקוח שהקיש בשאלה 054 על מקש 4 יסיים את כל השלוחה, יקבל מספר אישור ויעבור לשלוחה /5/8
  לקוח שהקיש בשאלה 054 על מקש 1 יעבור להקלטות, מצב זה תקף רק במידה והגדרתם start_first=data כך שבהתחלה יש הקשות ולאחר מכן הקלטות, וכאן מגדיר שמסיים את כל ההקשות ועובר להלקטות.
  לקוח שהקיש בשאלה 055 את הספרה 8 יסיים בהצלחה את כל ההכנסות נתונים, וידלג על תשלום גם במידה ומוגדר אחד מאפשרויות התשלום
  (recording_and_entering_data_payment_tfr או recording_and_entering_data_payment_credit_card)

  לקוח שהקיש בשאלה 055 את הספרה 9 יסיים בהצלחה את כל ההכנסות נתונים, וידלג על תשלום גם במידה ומוגדר אחד מאפשרויות התשלום
  (recording_and_entering_data_payment_tfr או recording_and_entering_data_payment_credit_card)
  ויעבור אוטומטי לשלוחה /5/8

  מומלץ מאוד בשאלות רק להתקדם קדימה , אחרת תוכלו בטעות ליצור "לופ" והלקוח לא יגמור אף פעם את השאלות. • תודה רבה
  מחכים בכיליון עיניים שיהיה אפשר גם לעשות שיוכים מהקלטות לנתונים ולהיפך, נכון שזה יכול ליצור באגים למשתמשים לא מנוסים, אבל לאלו שכן מנוסים זה מאד נצרך


התחבר כדי לפרסם תגובה