עזרה בהשמעת קבצים- לא עובר בין קבצים • בשלוחת השמעת קבצים משמיע את הקובץ האחרון ולא נותן לדפדף בין הקבצים בלחיצה על 8 או 2.
  במקום זה חוזר אחורה.
  ההגדרות בשלוחה הן:

  type=playfile
  title=PART 1
  points_add=yes
  points_log_say=yes
  points_add_amount=7
  language=he
  
  
  
  

  ההגדרות בשלוחת הIVR הן:

  enter_id=yes
  enter_id_type=list_all_information
  
  login_add_val_name=yes
  login_add_val_name_folder=/EnterID
  
  black_no_phone=yes
  
  say_points=yes
  
  log_folder_enter_exit=yes
  log_folder_enter=yes
  log_folder_enter_ymgr_to_html=yes
  log_folder_enter_exit_ymgr_to_html=yes
  
    2 
  
  
  log_playback_play_stop=yes
  log_playback_play_stop_ymgr_to_html=yes
  log_playback_play_stop_year_save_folder=yes
  log_playback_play_stop_year_save_folder_ymgr_to_html=yes
  log_playback_play_stop_month_save_root_log=yes
  log_playback_play_stop_month_save_root_log_ymgr_to_html=yes
  


 • תנסה להוסיף בIVR

  control_play2=plus
  
  control_play8=minus
  

  כמו"כ האם 5 עובד? • 5 עובד
  ניסיתי עם ההגדרות האלו ולא עזר😧 • שירות לקוחות • אכן, נציג אדיב עלה על הבאג.
  לדבריו, עלול לקרות אם יש ערכים רבים מידי בקובץ ini.
  לאחר העברת חלק מהערכים לקובץ ext. הבעיה ב''ה נפתרה!
  תודה לכולם!


התחבר כדי לפרסם תגובה