הוספת המאזין בעצמו לDid_Go_To.ini (הפניה לפי מספר מחייג או מחוייג)


התחבר כדי לפרסם תגובה