שמירת מיקום השמעה אחרון לפי EnterID ולא רק לפי מס' טלפון


התחבר כדי לפרסם תגובה