שאלות טריוויה • הקלטתי שאלות טריוויה בשלוחה 14 (הוא הקליט מצוין), אני נכנסת לטריוויה עצמה, למה זה לא משמיע לי? (הוא אמר שמקליט לשלוחה הזאת, ובאתר רואים את השאלות)
  הגדרתי:trivia_questions_val=14

  תודה!!! • @NOA תעלו צילומסך מהשלוחה של שמיעת השאלות, יכול להיות שמוגדר כטריוויה קבועה והשאלות בתוך תיקיות של תאריכים או הפוך.
  וכן את ההגדרות ב2 השלוחות. • type=trivia_questions
  trivia_type=admin
  trivia_questions_val=12
  record_trivia_american=yes
  trivia_questions_location=always
  (שלוחת השאלות)

  type=trivia_questions
  enter_id_type=teudat_zehut
  trivia_questions_val=14
  trivia_questions_location=always
  trivia_questions_random_or_by_number=by_number
  trivia_questions_maximum_questions=20
  trivia_questions_only_once=yes
  trivia_questions_without_reveals_answer=yes
  trivia_questions_expires_no_more_points=1s
  multiple_points_not_until_points_log=1d
  trivia_questions_type=last_save trivia_questions_type=trivia_high
  trivia_questions_message_welcome=quiet
  trivia_questions_end_goto=hangup
  points_total_add_cut_from_list_all_information=1,2,3
  add_to_points_total=yes
  (שלוחת הטריוויה)
  בשאלות הוא לא כותב תאריך אלא- 000,001,002

  תודה על ההענות המהירה!!😊 • @NOA לא רואה בעיה מלבד שורה שסותרת ומיותרת,
  בניהול יש שורה

  trivia_questions_val=12
  

  ובשלוחת הטריוויה יש שורה מיותרת - אלמלא מדובר בשלוחה שהיא לא 14 אבל ההקלטה מכניסה ל12 ובשאלות לוקח מ14

  trivia_questions_val=14
  


 • @עץ-השדה תודה ענקית!!
  אני אנסה ואבדוק. • @עץ-השדה הצלחתי, תודה😁


התחבר כדי לפרסם תגובה