מכירת מקומות בבית כנסת  • האם מכירת המקומות שהתפרסם מאת ימות המשיח יכול להשתלב במערכת נדרים פלוס?


  • ניהול

    אתה מתכוון לסליקה או שאתה רוצה שיוכלו לראות את המקומות המכורים דרך הטלפון שיוכלו לראות בנדרים פלוס אם אתה רוצה שיוכלו לראות במכשיר של נדרים פלוס את המקומות המכורים דרך הטלפון צריך לברר מולם אם יש להם api על זה אם כן אני יוכל לפתח לך את זה בתשלום תברר מולם  • אני מתכוון לדבר כמו שהם פיתחו טופס מכירת מקומות בעמדות נדרים פלוס, רק שאני צריך שיסוכרן עם חובות שיש למתפללים, כך לדוגמא למתפלל פלוני שיש לו חוב לבית כנסת לא יוכל לקנות מקום עד שישלם את חובו, כפי שהבנתי מנדרים פלוס כרגע אין להם את פונקציה זאת, אולם במערכת ימות המשיח ראיתי שישנה אפשרות להזדהות ע"י ת.ז. ולכן שאלתי היא האם ישנה אפשרות להתחבר עם מערכת הנדרים פלוס בכדי שיופיע בעמדות אופציה לקניית מקום כולל סינכרון חובות


התחבר כדי לפרסם תגובה