כניסה לשלוחה פעם אחת בלבד ללא שימוש בaccess filter • בס"ד

  שלוחה אחת שיוכלו להיכנס לתוכה פעם אחת בלבד:

  • יכול לשמש גם בתור אפשרות שיוכלו לבחור שלוחה מתוך כמה שלוחות ולהיכנס לאחת מהם פעם אחת בלבד,

  פותחים לצורך העניין רשימת תפוצה, לדוגמה 5.
  ואז מגדירים בשלוחה שאנו רוצים שיכנסו בה, לדוגמה שלוחה 8, ומגדירים בה:

  type=template_add_number
  template_to_add=כאן כותבים את מספר רשימת התפוצה שפתחנו (בדוגמה 5)
  template_add_ok_no_say_number=yes
  end_goto=/8/1
  
  check_template_filter=כאן כותבים את מספר רשימת התפוצה שפתחנו (בדוגמה 5)
  check_template_filter_active_go_to=/
  check_template_filter_none_enter=yes
  

  פותחים בתוך שלוחה 8 שלוחה מספר 1, ובה מגדירים את השלוחה שרצינו שיוכלו להיכנס אליה פעם אחת בלבד
  ומשתיקים את הודעת M1418. (לאלפית שניה של שקט)

  כמה שלוחות שיבחרו שלוחה אחת ויהיה ניתן להיכנס לשלוחה שבחרו פעם אחת בלבד:

  שלב 1

  פותחים את השלוחות שרוצים שיבחרו שלוחה אחת ויכנסו לתוכה פעם אחת בלבד (דוגמאות: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4),

  פותחים רשימת תפוצה חדשה הדוגמה היא 5

  שלב 2

  מגדירים בשלוחה הראשונה (בדוגמה 8/1)

  type=template_add_number
  template_to_add=כאן כותבים את מספר רשימת התפוצה שפתחנו (בדוגמה 5)
  template_add_ok_no_say_number=yes
  end_goto=/8/1/1
  
  check_template_filter=כאן כותבים את מספר רשימת התפוצה שפתחנו (בדוגמה 5)
  check_template_filter_active_go_to=/
  check_template_filter_none_enter=yes
  

  ופותחים בתוך השלוחה הראשונה (בדוגמה 8/1) שלוחה 1, ושם מגדירים את ההגדרות שרצינו שיהיה בשלוחה הראשונה, שיוכלו לבחור האם להיכנס לתוכה פעם אחת בלבד.

  ומשתיקים את הודעת M1418. (לאלפית שניה של שקט)
  שלב 3

  מגדירים בשלוחה השניה (בדוגמה 8/2)

  type=template_add_number
  template_to_add=כאן כותבים את מספר רשימת התפוצה שפתחנו (בדוגמה 5)
  template_add_ok_no_say_number=yes
  end_goto=/8/2/1
  
  check_template_filter=כאן כותבים את מספר רשימת התפוצה שפתחנו (בדוגמה 5)
  check_template_filter_active_go_to=/
  check_template_filter_none_enter=yes
  

  ופותחים בתוך השלוחה השניה (בדוגמה 8/2) שלוחה 1, ושם מגדירים את ההגדרות שרצינו שיהיה בשלוחה השניה, שיוכלו לבחור האם להיכנס לתוכה פעם אחת בלבד.
  ומשתיקים את הודעת M1418. (לאלפית שניה של שקט)

  שלב 4

  מגדירים בשלוחה השלישית (בדוגמה 8/3)

  type=template_add_number
  template_to_add=כאן כותבים את מספר רשימת התפוצה שפתחנו (בדוגמה 5)
  template_add_ok_no_say_number=yes
  end_goto=/8/3/1
  
  check_template_filter=כאן כותבים את מספר רשימת התפוצה שפתחנו (בדוגמה 5)
  check_template_filter_active_go_to=/
  check_template_filter_none_enter=yes
  

  ופותחים בתוך השלוחה השלישית (בדוגמה 8/3) שלוחה 1, ושם מגדירים את ההגדרות שרצינו שיהיה בשלוחה השלישית, שיוכלו לבחור האם להיכנס לתוכה פעם אחת בלבד.

  ומשתיקים את הודעת M1418. (לאלפית שניה של שקט)

  שלב 5

  מגדירים בשלוחה הרביעית (בדוגמה 8/4)

  type=template_add_number
  template_to_add=כאן כותבים את מספר רשימת התפוצה שפתחנו (בדוגמה 5)
  template_add_ok_no_say_number=yes
  end_goto=/8/4/1
  
  check_template_filter=כאן כותבים את מספר רשימת התפוצה שפתחנו (בדוגמה 5)
  check_template_filter_active_go_to=/
  check_template_filter_none_enter=yes
  

  ופותחים בתוך השלוחה הרביעית (בדוגמה 8/4) שלוחה 1, ושם מגדירים את ההגדרות שרצינו שיהיה בשלוחה הרביעית, שיוכלו לבחור האם להיכנס לתוכה פעם אחת בלבד.
  ומשתיקים את הודעת M1418. (לאלפית שניה של שקט)


 • מורחק

  @נץ-החמה אמר בכניסה לשלוחה פעם אחת בלבד ללא שימוש בaccess filter:

  אני יכול לעשות שכול יום אם יבחרו 5 אז בשלוחות 6 ו7 ו8 לא יכלו להכנס?? • @מאיר-האלוף אתה רוצה שכל יום אפשר להיכנס פעם אחת? • יש לך גם את זה


התחבר כדי לפרסם תגובה